active_shipping intergacja UPS

Witam wszystkich,

mam problem z integracją usługi UPS z moją aplikacją. Korzystam z gema “active_shipping” (https://github.com/Shopify/active_shipping). Stworzyłem funkcję na potrzeby testowania która wygląda tak:

def create_ups_shipment

 packages = [ActiveShipping::Package.new( 1000, [20,20,20])]

 origin = ActiveShipping::Location.new(
  :name => "Test",
  :contact_name => "TEST",
  :telephone => "+48123123123",
  :email => "email@address.pl",
  :country => 'PL',
  :city => 'Krakow',
  :street => 'Makowa 14',
  :addr2 => "",
  :postal_code => '30650'
)

destination = ActiveShipping::Location.new(
  :name => "Test test",
  :contact_name => "Test sp. z o.o.",
  :telephone => "+48123123123",
  :email => "test@address.pl",
  :country => 'PL',
  :city => 'Poznan',
  :street => 'Warszawska 14',
  :addr2 => "",
  :postal_code => '61113'
)

ups = ActiveShipping::UPS.new(:login => '[my_acount_number]', :password => '[password]', :key => '[UPS_key]', :test => true)

response = ups.create_shipment(
  origin,
  destination,
  packages,
  {
    :service_code => '11',
    :test => true,
  }
)
return response

end

Przy wywołaniu funkcji create_shipment dostaje następujący błąd:

RuntimeError: Could not obtain shipping label. Failure: The XML document is well formed but the document is not valid.
 from /home/wiking/.rvm/gems/ruby-2.1.4/bundler/gems/active_shipping-626d17c779c3/lib/active_shipping/carriers/ups.rb:167:in `rescue in create_shipment'
 from /home/wiking/.rvm/gems/ruby-2.1.4/bundler/gems/active_shipping-626d17c779c3/lib/active_shipping/carriers/ups.rb:137:in `create_shipment'
 from /home/wiking/magazyny/app/models/delivery.rb:115:in `create_ups_shipment'
 from (irb):27

Pewien jestem tylko połączenia w trybie testowym i adresów bo poprawnie przesłało mi je jak zamiast create_shipment testowałem funkcje ups.find_rates która zwracała cenik dla takiej przesyłki.

Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Może znacie jakieś dobry przykład wykorzystania tego gema? byłbym wdzięczny za każdą pomoc.