Administrate - suma pola price w has_many


#1

Hej,
mam modele Service(S), Valuation(V), ServiceValuation(SV, 2x belongs_to). W ostatnim modelu mam również pole :price. Używając gema administrate chciałbym mieć na index dashboard Valuation, kolumnę Koszt jako sumę wszystkich :price z SV.
Ktoś robił coś podobnego kiedyś i może pomóc ?
Thx.


#2
  1. Od strony Administrate to pole Numeric w Valuation do keszkowania cen nazwijmy je total_valuation
  2. “Edycja” pola total_valuation - wrzucanie aktualnej sumy cen - to już między modelami:
    a) custom counter_cache w Valuation :confused:
    a) na callbackach w modelu ServiceValuation <- brzydkie :confused:
    c) migracja z procedurą składowaną która taką sumę “wystawi” - pomijamy AR niech się baza martwi :smiling_imp: