Amazon aws s3

Hej wszystkim.
Jaki region ustawiacie w AWS tworząc nowy bucket . Czy ma to znaczenie.
Pozdrawiam

Tak, ma znaczenie.

Amazon S3 creates buckets in the AWS Region that you specify. You can choose any AWS Region that is geographically close to you to optimize latency, minimize costs, or address regulatory requirements. For example, if you reside in Europe, you might find it advantageous to create buckets in the Europe (Ireland) or Europe (Frankfurt) regions. For a list of Amazon S3 AWS Regions, see Regions and Endpoints in the Amazon Web Services General Reference .

https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/user-guide/create-configure-bucket.html

1 Like