Aplikacja nie wyświetla zdjeć z AWS S3

Hej wszystkim.

Pytanie:

  • stworzyłem apke
  • wyslałem na herku
  • polączyłem z AWS s3
  • dodam ze korzystam z paperclipa

i kiedy załaduje nowe zdjecie aplikacja działa normalnie, na aws w stworzonym buckecie jest załadowane zdjecie .

Natomiast kiedy kliknę inspekt element w aplikacji - jest sciezka do aws-a
ale nie wyswietla tego zdjecia w aplikacji.

W czym może być problem - w widoku?
ścieżka wygląda tak:

Formularz
1_Form

Show
Show

Model
Model

Config/storage_yml
Config%3Astorage_yml

Schema

Config/environments/production.rb
Config%3Aenvironments%3Aproduction_rb

Gemfile

Post controller


Post_controller_cd

Inspect

heroku logs

@tom_debek wydaje mi sie, że to podobny problem

zmiana nie pomogła, spróbuje z inna wersją paperclipa

Hej wszystkim .
Znalazłem przyczynę - problem był w konfiguracji paperclipa.
Zmieniłem wersję paperclipa z 6.1 na 6.0
oraz dodałem config a dokladniej w

s3_host_name: “s3.#{ENV.fetch(‘AWS_REGION’)}.amazonaws.com”,

19%20Config

1 Like

Too many images, this is unpleasant to look at. You could have just left a link to the github repo.
Anyway,

  1. in rails 6 use active_storage, not carrierwave/paperclip!
  2. Add the gem 'image_processing"
  3. on AWS see to it that your IAM user credentials include the permission “AmazonS3FullAccess”
  4. to display an image use = image_tag @ your_model_name.image_column_name