Atom zmiana czcionki w atom-runner

Czy można zmienić samą czcionkę nazwy pliku ruby na mniejszą wyświetlaną w tej konsoli atom-runner? Powiększyłem już rozmiar czcionki wyświetlany w konsoli, ale wraz z tym powiększyła się nazwa pliku.