Autocomplete + jQuery bez pluginu Rails

Witam!

Skusiłem się na rozwiązanie podane w tym przykładzie:
http://blog.jackhq.com/posts/3-how-to-add-jquery-autocomplete-to-your-rails-forms-in-a-restful-way

Jednak zastosowałem inny plugin jQuery (działa poprawnie z jQ 1.3):

... jQuery("#search").autocomplete('/categories.js', { selectFirst: false } ); ...
Wszystko działa poprawnie dla index.js:

<%= render :text => @categories.map { |c| "#{c.name}\n" if "#{c.name}".starts_with?("#{params[:q]}") } %>

Mam pytanie, czy może polecicie jakieś inne rozwiązanie bez użycia pluginu rails-owego…?
Może lepsze rozwiązanie tego, co powyżej
Może jakiś inny plugin jQ…?

Może tak?

[code]def index
respond_to do |format|
format.js do
@categories = Category.all :conditions => [‘name LIKE ?%’, params[:q]], :select => ‘name’
render :text => @categories.map(&:name) * “\n”
end

format.html { @categories = Category.all }

end
end[/code]