Błąd dokumentacji


#1

Witajcie, gdy instalowałem najnowsze railsy i potem robiłem upgrade gemów, ciągle wyskakiwał mi ten error.

ERROR: While executing gem … (Gem::DocumentError)
RDoc is not installed: cannot load such file – rdoc/rdoc

Więc skorzystałem z takich poleceń i dopiero wtedy zainstalowało się poprawnie i zaktualizowało gemy, czemu tak się dzieje?
gem install rails --no-document
gem update --no-document

Teraz mam.
ruby --version && rails --version
ruby 2.5.1p57 (2018-03-29 revision 63029) [x86_64-linux]
Rails 5.2.1