Błąd w migracji zawierającej array

Gdy próbuję rails migrować poniższą migrację:

class CreateTasks < ActiveRecord::Migration[5.0]
 def change
  create_table :tasks do |t|
   t.string :category
   t.string :text
   t.string :asset_name
   t.string :correct_answers, array:true, default: []
   t.string :wrong_answers, array:true, default: []
   t.integer :score

   t.timestamps
  end
 end
end

Dostaję błąd

== 20161217135738 CreateTasks: migrating ======================================
– create_table(:tasks)
rails aborted!
StandardError: An error has occurred, this and all later migrations canceled:

can’t quote Array

Używam rails 5 i mysql na developmencie.

Jakieś pomysły jak to rozwiązać?

array: true nie działa z MySQL (bo MySQL nie wspiera array jako typu danych).

Możesz albo zacząć korzystać z PostgreSQL, albo jeśli koniecznie chcesz używać MySQL, możesz korzystać z funkcji serialize w modelu (https://stackoverflow.com/questions/28685984/rails-arrays-and-mysql)

Nie mam powodu by używać mysql, szczególnie że używam postgresa na produkcji.

Niestety mam problem ze zmianą bazy danych. Dodam nowy temat.