BRUG Czerwcowy

Zapraszamy na kolejnego BRUGa, tym razem bardziej interdyscyplinarnie z naciskiem na quality i security.