[CanCan] "Składanie" uprawnień

W aplikacji, którą piszę mam model User zawierający wszystkich użytkowników systemu. Użytkownicy ci mają przydzielone role aplikacyjne. Część z nich to “obsługa” a część to klienci.
W akcji Users#index chcę wyświetlić listę użytkowników systemu ale z ograniczeniami, “reseller” może widzieć i aktualizować siebie oraz widzieć i zarządzać swoimi użytkownikami.
Trochę kodu dla wyjaśnienia:

  class User < ActiveRecord::Base
      has_secure_password
  
      # for resellers and more
      has_many :cs, class_name: "Client", foreign_key: :customer_service_id
      # for client and user
      has_one :client
  
      include RoleModel
  
      # 1 - root
      # 2 - admin
      # 4 - manager
      # 8 - seller
      # 16 - reseller
      # 32 - client
      # 64 - user
      roles :root, :admin, :manager, :seller, :reseller, :client, :user
  (...)    
  end
  
  class Client < ActiveRecord::Base
    belongs_to :user, -> { where 'roles_mask = 32' }
    belongs_to :customer_service, -> { where 'roles_mask < 32' }, class_name: 'User'
  (...)  
  end
  
  class Ability
    include CanCan::Ability
  
    def initialize(user)
        @user = user
        @user ||= User.new # guest user (not logged in)
        
        if @user.root?
           can :manage, :all
        end
        case
        when @user.admin?
            admin_ability
        when @user.manager?
            manager_ability
        when @user.seller?
            seller_ability
        when @user.reseller?
            reseller_ability
        when @user.client?
            client_ability
        when @user.user?
            @user_ability
        else
            guest_ability
        end
    end
  (...)
    def reseller_ability
      can :read, User, id: @user.id
      can :read, User, client: { customer_service_id: @user.id }
      can :update, User, id: @user.id
      can :update, User, client: { customer_service_id: @user.id }
      can [:create, :destroy], User, client: { customer_service_id: @user.id }
      cannot :destroy, User, id: @user.id
    end
  (...)
  end

Niby wygląda OK bo pierwsze dwa warunki powinnu byś złożone przez OR. Tylko, że to nie działa bo CanCan tworzy zapytanie:

SELECT "users".* FROM "users" 
INNER JOIN "clients" ON "clients"."user_id" = "users"."id" 
WHERE (roles_mask > 1) 
AND (("clients"."customer_service_id" = 402741401) OR ("users"."id" = 402741401))

W efekcie otrzymuję listę klientów “resellera” ale nie mam informacji o samym “resellerze” bo “INNER JOIN” eliminuje go z wyników.

Jak sobie z tym poradzić?

w cancan a teraz cancancan możesz użyć https://github.com/ryanb/cancan/wiki/Defining-Abilities-with-Blocks, ale block nie dziala przy korzystaniu z accessible_by.

 1. cancancan nie wykonuje wogóle złączenia i powstaje błąd bo nie ma kolumny clients.customer_service_id
 2. dodanie bloku powoduje kolejny błąd: nie można łączyć AR scoped i bloków

Im dłużej używam cancan tym coraz bardziej jestem przekonany do porzucenia cancana na rzecz innego gema. Nie wszystko w nim działa tak jak by się chciało.

Ja ostatnio dałem szansę https://github.com/elabs/pundit póki co nie narzekam.

Można by opakować zapytania w pojedyńczego scope’a.

can :read, User, User.hyper_scope_with_everything_u_want