Capistrano: deploy na Win, OSX

Rozwijam aplikację (Sinatra based), która ma być docelowo uruchomiona na OSX i na Windows. Na Windows mam zainstalowanego cygwina. Mam problem z wykonaniem deployu na te maszyny

Próba deploy:setup na OSX kończy się tak:

[code] * == Currently executing alfa' triggering start callbacks fordeploy:setup’

 • == Currently executing multistage:ensure' triggering after callbacks formultistage:ensure’
 • == Currently executing `multistage:set_rails_env’
 • == Currently executing `multistage:set_map_env’
 • == Currently executing `deploy:setup’
 • executing “mkdir -p /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids && chmod g+w /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids”
  servers: [“osx-node-dev.l”]
  [osx-node-dev.l] executing command
  *** [err :: osx-node-dev.l] env: sh: No such file or directory
  command finished
  failed: “env RAILS_ENV=alfa RACK_ENV=alfa sh -c ‘mkdir -p /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids && chmod g+w /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids’” on osx-node-dev.l[/code]
  Próba deploy:setup na Windows wygląda tak:

[code] * == Currently executing alfa' triggering start callbacks fordeploy:setup’

 • == Currently executing multistage:ensure' triggering after callbacks formultistage:ensure’
 • == Currently executing `multistage:set_rails_env’
 • == Currently executing `multistage:set_map_env’
 • == Currently executing `deploy:setup’
 • executing “mkdir -p /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids && chmod g+w /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids”
  servers: [“win-eve-seven-1.v.l”]
  [win-eve-seven-1.v.l] executing command
  *** [err :: win-eve-seven-1.v.l] bash: env: command not found
  command finished
  failed: “env RAILS_ENV=alfa RACK_ENV=alfa sh -c ‘mkdir -p /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids && chmod g+w /rails/eve /rails/eve/releases /rails/eve/shared /rails/eve/shared/system /rails/eve/shared/log /rails/eve/shared/pids’” on win-eve-seven-1.v.l[/code]
  Nic się nie udaje. Gdy zaloguje się na obie maszyny przez ssh i przekleje polecenie “mkdir …” wszystko działa bez zarzutu. Czy ktoś się spotkał z taką sytuacją? Ktoś robił deploy na takie maszyny Windows+cygwin ?

Komunikat błędu nieśmiało stara się powiedzieć, że nie widzi polecenia env :wink:

Taak, tyle sam zauważyłem, ale dzięki @drogus. Okazało się, że coś w .ssh/environment było z PATH niepokolei.