Clearance bug

Używam engine Clearance w mojej apce.
Potrzebuję nadpisać kilka metod dla kontrolera, więc dodałem:

app/controllers/clearance/sessions_controller.rb

class SessionsController < Clearance::SessionsController
 def url_after_destroy
  root_url
 end
end

i dostaje błąd: Circular dependency detected while autoloading …

Poczytałem i póki co znalazłem takie rozwiązanie:

Przerzuciłem nadpisany kontroller do
app/controllers/sessions_controller.rb
i dodałem do routes.rb

Clearance.configure do |config|
  config.routes = false
 end
 resources :passwords,
   controller: 'clearance/passwords',
   only: [:create, :new]

  resource :session,
   controller: 'sessions',
   only: [:create]

  resources :users,
   controller: 'clearance/users',
   only: Clearance.configuration.user_actions do
    resource :password,
     controller: 'clearance/passwords',
     only: [:create, :edit, :update]
   end

  get '/sign_in' => 'sessions#new', as: 'sign_in'
  delete '/sign_out' => 'sessions#destroy', as: 'sign_out'

  if Clearance.configuration.allow_sign_up?
   get '/sign_up' => 'clearance/users#new', as: 'sign_up'
  end

Da się inaczej rozwiązać ten problem, bo średnio mi się podoba zapychać routes.rb