Controller - problem z metodą

Witam,

mam pytani związane z aplikacją którą napisałem przy wykorzystaniu API twittera o co chodzi mam w kontrolerze coś takiego

  @posts = Post.all
  @whu = twitter.search("to: #WHU", result_type: "recent").take(50).collect do |tweet|
   "#{tweet.user.screen_name}:" "#{tweet.text}"
  end
 end````

a w widoku pętle

`
<div class="row">
<% @whu.each do |whu|%>  
    <div class="col s6 m6">
     <div class="card blue-grey darken-1">
      <div class="card-content white-text">
       <span class="card-title"> Author </span>
       <!-- body -->
       <p><%= whu %></p>
      </div>
      <div class="card-action">
       <!-- link to tweet -->
       <a href="#">This is a link</a>
      </div>
     </div>
    </div>  
<% end %>
</div>`

i teraz pytanie jak to rozdzielić to znaczy chciałbym na np. na whu zawołać metodę np. name która by wyświetlała autora wpisu i metodę text która by wyświetlała tweet 

czyli coś takiego

`<% @whu.each do |whu|%> 
  <p><%= whu.name %></p>
  <p><%= whu.text %></p>
<% end %>`

domyślam się że jakoś trzeba przerobić kontroler - z góry wielkie dzięki za pomoc!

Możesz je np. zamknąć w Hash’u:

def index
 @posts = Post.all
 @whu = twitter.search("to: #WHU", result_type: "recent").take(50).collect do |tweet|
  {name: tweet.user.screen_name, text: tweet.text}
 end
end

I wtedy możesz zrobić loop w ten sposób:

<% @whu.each do |w|%> 
  <p><%= w[:name] %></p>
  <p><%= w[:text] %></p>
<% end %>

Cześć,

Ewentualnie możesz zdefiniować zaraz przed pętlą strukturę z dwoma polami dla tweeta:

Tweet = Struct.new(:name, :text)

Później używasz jej w prosty sposób:

def index
 @posts = Post.all
 @whu = twitter.search("to: #WHU", result_type: "recent").take(50).collect do |tweet|
  Tweet.new(tweet.user.screen_name, tweet.text)
 end
end

Mając taką kolekcję struktur możesz iterować po niej w widoku tak jak chciałeś:

<% @whu.each do |whu|%> 
 <p><%= whu.name %></p>
 <p><%= whu.text %></p>
<% end %>

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.