Coś się pomieszało z gemami

Namieszałem coś w systemie i się pogubiłem

konf@viper:~/scripts/ruby/gpon$ rails c
Could not find net-ping-1.7.7 in any of the sources
Run `bundle install` to install missing gems.
konf@viper:~/scripts/ruby/gpon$ bundle show net-ping
/home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/gems/net-ping-1.7.7
konf@viper:~/scripts/ruby/gpon$ rvm gemset use 2.2.0@gpon --default
Using 2.2.0@gpon with gemset gpon
konf@viper:~/scripts/ruby/gpon$ rails c
Could not find net-ping-1.7.7 in any of the sources
Run `bundle install` to install missing gems.

oczywiście bundle install nie zwraca żadnego błędu i nic nie naprawia :confused:

konf@viper:~/scripts/ruby/gpon$ which rails
/home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin/rails
konf@viper:~/scripts/ruby/gpon$ which bundle
/home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin/bundle

RubyGems Environment:
 - RUBYGEMS VERSION: 2.4.6
 - RUBY VERSION: 2.2.0 (2014-12-25 patchlevel 0) [x86_64-linux]
 - INSTALLATION DIRECTORY: /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon
 - RUBY EXECUTABLE: /usr/local/rvm/rubies/ruby-2.2.0/bin/ruby
 - EXECUTABLE DIRECTORY: /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
 - SPEC CACHE DIRECTORY: /home/konf/.gem/specs
 - SYSTEM CONFIGURATION DIRECTORY: /usr/local/rvm/rubies/ruby-2.2.0/etc
 - RUBYGEMS PLATFORMS:
  - ruby
  - x86_64-linux
 - GEM PATHS:
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global
 - GEM CONFIGURATION:
   - :update_sources => true
   - :verbose => true
   - :backtrace => false
   - :bulk_threshold => 1000
 - REMOTE SOURCES:
   - https://rubygems.org/
 - SHELL PATH:
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /usr/local/rvm/rubies/ruby-2.2.0/bin
   - /usr/local/rvm/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@gpon/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0/bin
   - /home/konf/.rvm/gems/ruby-2.2.0@global/bin
   - /usr/local/bin
   - /usr/bin
   - /bin
   - /usr/local/games
   - /usr/games

Przełączyłem gemset na global zrobiłem bundle install wróciłem na gemset gpon i działa o_O

bundle exec rails c