Developer Ruby on Rails (lub Wordpress)

WItam,

Poszukujemy developera RoR:

OPIS PROJEKTU COD1404BS
STRONA WORDPRESS BADZ RUBY ON RAILS

Termin realizacji: ASAP
Technologie: Ruby on rails
Wynagrodzenie: od 1000 euro (negocjacja)

Stworzenie strony internetowej o tematyce well-being dla nowego przesiebiorstwa typu start-up.

Zapewnienie prostego rozwiązania zgodnie z metodologia Lean start-up- stworzenie podstaw oferty przed uruchomieniem wszystkich funkcjonalności, umożliwienie działalności marketingowych od samego początku projektu oraz paralelnie rozwijać stronę dalej.
Zidentyfikowaliśmy 2 sposoby uruchomienia strony :

 1. WORDPRESS
  używając wersji Januas z Showthemes co umożliwia Nam zarządzanie event’ami
  http://www.showthemes.com/multiple-event-wordpress-theme-januas
  System rezerwacji może być zarządzany przez Event Bride ou Event Coffee,
  Plugin dla zarządzania agenda i dostępnością poprzez: https://wordpress.org/plugins/geo-my-wp/

 2. SHARETRIBE (open source w technologi Ruby on rails)
  Ta platforma jest dla Nas bardzo interesująca- zawiera większość funkcjonalności, które chcemy zintegrować i wykorzystywać w przyszłości.
  https://github.com/sharetribe/sharetribe
  Sharetribe zostałby dodatkowo rozwinięty- zaawansowane opcje w zarządzaniu agenda, dostępnościami itd.

Poszukujemy senior developera, który już współpracował ze start-up’ami, przede wszystkim na skale międzynarodowa . Przewidywany go-live projektu- asap.