Devise blokuje metodę - update_attributes, na dodatkowych polach

Korzystam z wersji 1.1.5.

Włączone są następujące moduły:

model User

[code=ruby]class User < ActiveRecord::Base

Include default devise modules. Others available are:

:token_authenticatable, :lockable and :timeoutable

devise :database_authenticatable, :registerable, :confirmable,
:recoverable, :rememberable, :trackable, :validatable #,
[…][/code]
Oprócz standardowych pól dodałem także pole name(oraz w inne migracji dodatkowe):

Migration devise_create_users

[code=ruby]class DeviseCreateUsers < ActiveRecord::Migration
def self.up
create_table(:users) do |t|
t.database_authenticatable :null => false
t.recoverable
t.rememberable
t.trackable

  t.confirmable
  t.string :name
  # t.lockable :lock_strategy => :failed_attempts, :unlock_strategy => :both
  # t.token_authenticatable
  t.timestamps
end

[…][/code]
Jeśli wywołuje metodę update_attributes na polu takim jak np email, wszystko jest OK.

[code=ruby]>>a = User.find(1)
#<User id: 1, email[…]

a.update_attributes!(:email => "blebleble@gmail.com")
true[/code]
Jeśli natomiast wywołam ją na polu name lub innym “niestandardowym”:

>>a.update_attributes!(:name => "Forfiter!") true
Zwracana jest wartość true, natomiast pole które powinno zostać zaaktualizowane, nie ulega zmianie.

Jakieś pomysły jak to ominąć?

PS Tak tak spróbuje nowszej wersji. :wink:

a nie masz przypadkiem attr_accessible i tam nie dodałeś?

LOL. Rzeczywiście.
Dobra bangla.