Devise, namespace i opcja singular

Witam. Chciałbym mieć w aplikacji dwa formularze rejestracji dla tego samego modelu użytkownika. Jeden będzie używany normalnie, drugi natomiast w iframe uruchamiany w zewnętrznym serwisie, oto wycinek routes:

devise_for :teachers, controllers: { registrations: "teachers/registrations", confirmations: "teachers/confirmations", sessions: "teachers/sessions" }

namespace :lti do
   devise_for :teachers, only: [:registrations], singular: :teacher,
      controllers: { registrations: "lti/teachers/registrations" }
end

Problemem jest opcja singular: :teacher, dodaje ją ponieważ chciałbym w obu kontrolerach używać zmiennej current_teacher. Jeśli bym jej nie dodał to metoda zwracająca aktualnego użytkownika (tworzona dynamicznie przez Devise) ma nazwe current_lti_teacher. Jednak dodanie singular: :teacher w routes powoduje że rake routes daje:

new_teacher_registration GET /teachers/sign_up(.:format)
teachers/registrations#new

???brak!!! GET /lti/teachers/sign_up(.:format)
lti/teachers/registrations#new

Nie ma nazwy dla helpera więc nie można go użyć w aplikacji.