Dreamhost + gems

Elo guys,

mam taki błąd przy “ruby dispatch.fcgi”:
./…/config/boot.rb:29: undefined method gem' for main:Object (NoMethodError) from ./../config/environment.rb:11:inrequire’
from ./…/config/environment.rb:11
from dispatch.fcgi:21:in `require’
from dispatch.fcgi:21

podejrzewam że problem polega na starych rubygems (v. 0.8.10) próbuje na /home instalować
aktualną wersję i wszystko sie instaluje niestety jak sprawdzam wersje nadal mam 0.8.10 -
wiecie co jest grane…? dlaczego zainstalowali rails’y 1.2.2 a rubygems’y zostały stare, czy tylko w DH pracują tacy ludzie?

ja też miałem coś podobnego. pomogło $ sudo gem update --system