Dry-validation przykład

Cześć,
postanowiłem wypróbować wtyczkę dry-validation jako, że panuje opinia, że do gem must have.
Mam wątpliwości czy dobrze ją zaimplementowałem w projekcie (walidacja zagniezdzonych formularzy).

Czy ktoś pochwaliłby się swoim repozytorium z wykorzystaniem tego gema?

Będę wdzięczny za pomoc i wskazówki.

Zdecydowanie łatwiej będziesz jak wrzucisz kod jak to użyłeś niż szukać losowych przykładów z internetu. Wrzuć jakiś snippet(przerób tak żeby nie było 1:1 wyciągniete z danymi aplikacji) i wtedy się dowiesz czy jest OK czy nie.

Użyłem tak:

app/validators/user_validator.rb

class UserValidator
 include ValidatorRegex
 UserSchema = Dry::Validation.Params do
  configure do
   config.messages_file =
    Rails.root.join('config', 'locales', 'validation_errors.en.yml')

   def country?(value)
    COUNTRY_LIST.include? value.to_s
   end

   def email?(value)
    !EMAIL_REGEX.match(value).nil?
   end

   def correct_date?(value)
    if !DATE_REGEX.match(value).nil?
     Date.strptime(value, '%Y-%m-%d') < Time.zone.today
    else
     false
    end
   end

   def phone?(value)
    !PHONE_REGEX.match(value).nil?
   end

   def zip_code?(value)
    !ZIP_CODE_REGEX.match(value).nil?
   end
  end
  required(:user).schema do
   required(:first_name).filled(max_size?: 100)
   required(:last_name).filled(max_size?: 100)
   required(:email_address).filled(:email?)
   required(:date_of_birth).maybe(:correct_date?)
   required(:phone_number).maybe(:phone?)
   required(:address_attributes).schema do
    required(:street).filled
    required(:city).filled
    required(:zip_code).filled(:zip_code?)
    required(:country).filled(:country?)
   end
   required(:company_attributes).schema do
    required(:name) { max_size?(200) }
    required(:address_attributes).schema do
     required(:street).maybe(:str?)
     required(:city).maybe(:str?)
     required(:zip_code).maybe(:zip_code?)
     required(:country).maybe(:country?)
    end
   end
  end
 end
end

app/controllers/users_controller.rb

 def create
  @user = User.new
  validation = UserValidator::UserSchema.with(record: @user)
                     .call(params.permit!.to_h)
  if validation.success?
   @user.attributes = validation.output[:user]
   @user.save
   redirect_to users_path, notice: 'Form send!'
  else
   redirect_to new_user_path, alert: validation.errors.to_s
  end
 end

print params on create action

<ActionController::Parameters {"utf8"=>"✓","authenticity_token"=>"Dszr0k90aklK1NC4uGcemAl+yFa9ppMDo/gCLJt2wC1WjTgLC+NFebRqm6iqtVTnQzRgd7v0icntxETbxJ7v9g==", "user"=>{"first_name"=>"Test", "last_name"=>"asdasdasdasd", "email_address"=>"sadasdasd", "date_of_birth"=>"sdasda", "phone_number"=>"", "address_attributes"=>{"street"=>"dadadadsdad", "city"=>"asdasdad", "zip_code"=>"dasd", "country"=>"adsa"}, "company_attributes"=>{"name"=>"", "address_attributes"=>{"street"=>"", "city"=>"", "zip_code"=>"", "country"=>""}}}, "commit"=>"Submit", "controller"=>"users", "action"=>"create"} permitted: false>