EDI Specialist

Aktualnie poszukuję dla jednej z wiodących, międzynarodowych
firm z branży TSL Kandydata, który będzie odpowiedzialny za:

• EDI Mapowanie przy użyciu narzędzi mapowania (np SI -
Sterling Integrator),

• tworzenie nowej i modyfikacja istniejącej dokumentacji
technicznej,

• testowanie/rozwoju oprogramowania (UNIT, UAT , regresji),

Wymagane doświadczenie i kompetencje:

• znajomość protokołów komunikacyjnych: AS2 i AS3, SSH i
SSL,

• dobra znajomość co najmniej jednego standardu EDI: UN /
EDIFACT lub ANSI-X12,

• doświadczenie w pracy w środowisku Agile Scrum,
techniczna,

• biegła znajomość języka angielskiego

Mój Klient oferuje bardzo
atrakcyjne warunki finansowe, a także:

-kartę multisport,

  • pakiet Medicover,

  • dodatkowe ubezpieczenie na życie,

  • bony i paczki na święta.

Osoby zainteresowane szczegółowym zakresem zadań bardzo
proszę o przesłanie CV na mój adres mailowy: angelika.inglant@hrbusiness.pl lub kontakt telefoniczny: + 606 123 409.