Elasticsearch - sortowanie nie działa prawidłowo[SOLVED]

Witam. Znów mam problem z ES :blush: chciał nie chciał muszę się poradzić.

Mianowicie kiedy dokonuję sortowania nie zawsze ono działa. Jak spojrzycie na poniższe wyniki już po pierwszych dwóch widać, że źle posortowało.

Dodatkowo gdy w kolumnach pojawia się wartość null muszę dodać do parametru sort ignore_unmapped = true.

Wnoszę, że muszę coś jeszcze skonfigurować ale co (czyżby tajemniczy dla mnie mapping)?

curl -X GET 'http://localhost:9200/development_synchronization_report_jobs/_search' -d '{ "query":{ match: { "synchronization_report.id": 3 } }, "sort": "name" }' | python -mjson.tool
 % Total  % Received % Xferd Average Speed  Time  Time   Time Current
                 Dload Upload  Total  Spent  Left Speed
100 10845 100 10772 100  73 1477k 10251 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 1502k
{
  "_shards": {
    "failed": 0,
    "successful": 5,
    "total": 5
  },
  "hits": {
    "hits": [
      {
        "_id": "9",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.115Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 9,
          "job_id": 0,
          "job_type": "procedure_action_before",
          "name": "Log before action on dataArea users.",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "users",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 3,
            "records_files_processed": 10,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 3,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.115Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          "action"
        ]
      },
      {
        "_id": "16",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.139Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 16,
          "job_id": 3,
          "job_type": "procedure_action_after",
          "name": "Log after action on dataArea oldpasswords.",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "oldpasswords",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 4,
            "records_files_processed": 7,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 4,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.139Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          "action"
        ]
      },
      {
        "_id": "12",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.125Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 12,
          "job_id": 3,
          "job_type": "procedure_action_after",
          "name": "Log before action on dataArea users.",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "users",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 3,
            "records_files_processed": 10,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 3,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.125Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          "action"
        ]
      },
      {
        "_id": "13",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.134Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 13,
          "job_id": 0,
          "job_type": "procedure_action_before",
          "name": "Log before action on dataArea oldpasswords.",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "oldpasswords",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 4,
            "records_files_processed": 7,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 4,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.134Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          "action"
        ]
      },
      {
        "_id": "14",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.136Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 14,
          "job_id": 1,
          "job_type": "select",
          "name": "queryElement",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "oldpasswords",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 4,
            "records_files_processed": 7,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 4,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.136Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          "queryelement"
        ]
      },
      {
        "_id": "10",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.118Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 10,
          "job_id": 1,
          "job_type": "select",
          "name": "queryElement",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "users",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 3,
            "records_files_processed": 10,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 3,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.118Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          "queryelement"
        ]
      },
      {
        "_id": "11",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.121Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 11,
          "job_id": 2,
          "job_type": "compress_data_files",
          "name": "",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "users",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 3,
            "records_files_processed": 10,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.111Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 3,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.121Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          null
        ]
      },
      {
        "_id": "15",
        "_index": "development_synchronization_report_jobs",
        "_score": null,
        "_source": {
          "created_at": "2015-08-14T12:34:43.138Z",
          "end_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "error": null,
          "id": 15,
          "job_id": 2,
          "job_type": "compress_data_files",
          "name": "",
          "start_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
          "synchronization_report": {
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z",
            "id": 3,
            "mode": "PULL",
            "server": "LinuxServer",
            "server_agent_number": 2,
            "source_server": "LinuxServer",
            "source_server_agent_number": 2,
            "source_sync_id": "eecaf9a0-d715-49ba-be55-92cccd17b6d1",
            "synch_agent_id": 1,
            "synch_completed_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.105Z"
          },
          "synchronization_report_data_area": {
            "configuration_id": "oldpasswords",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z",
            "error_text": null,
            "error_type": null,
            "id": 4,
            "records_files_processed": 7,
            "sql": null,
            "status": "exported",
            "synchronization_report_data_set_id": 2,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.129Z"
          },
          "synchronization_report_data_area_id": 4,
          "synchronization_report_data_set": {
            "configuration_id": "users_and_passwords_server3",
            "created_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z",
            "id": 2,
            "synch_time": "2015-07-09T13:28:05.000Z",
            "synchronization_report_id": 3,
            "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.107Z"
          },
          "updated_at": "2015-08-14T12:34:43.138Z"
        },
        "_type": "synchronization_report_job",
        "sort": [
          null
        ]
      }
    ],
    "max_score": null,
    "total": 8
  },
  "timed_out": false,
  "took": 1
}

z tego co widzę w dokumentacji to sort powinno być tablicą - w Twoim przypadku jednoelementową, przykładowo:

sort: [ {"name": "asc" } ]

W przypadku gdy podam string zamiast listy elastiacsearch połapie się, że chce posortować po tym polu rosnąco. W aplikacji jednak stosuje zapis wspomniany przez ciebie. Więc na pewno to nie to :wink: Po prostu wstawiony przeze mnie wynik był na szybko generowany z konsoli aby pokazać, że coś jest nie tak. Martwi mnie null obecny w polu _score.

Tak jak podejrzewałem, Problem leżał w mappingu, którego nie miałem. Mianowicie domyślnie jeśli tekst wyszukiwany ma białe znaki t elasticsearch oddziela sobie po nich słowa sortuje je i dopiero sortuje tekst po tych słowach. Sugeruje to pole “sort”. A więc aby wszystko działało jak należy muszę poprawić domyślny mapping tak jak poniżej.

settings do
 mapping _all: {} do
  indexes :name, analyzer: 'keyword'
 end
end

Problem rozwiązany.