Factory-girl-rails i factory-girl konfilkt

Miałem zamiar wypróbować podobny zestaw gemów do testowania co ryanb w tym railscascię
http://asciicasts.com/episodes/275-how-i-test

gem 'rspec-rails', :group => [:test, :development] group :test do gem 'factory_girl_rails' gem 'capybara' gem 'guard-rspec' end
Jednakże używam nowszej wersji gemów
[ja]

factory_girl_rails (1.1.0) capybara (1.1.1) guard-rspec (0.5.0)
[ryanb]

factory_girl_rails (1.0.1) capybara (1.0.0) guard-rspec (0.4.0)
Podczas wywoływania rake(dość banalne testy)
wyrzuca błąd

[code=ruby]/opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/bin/ruby -S bundle exec rspec ./spec/requests/admin_reservation_tests_spec.rb
/opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/lib/ruby/gems/1.8/gems/factory_girl-2.0.1/lib/factory_girl/registry.rb:38:in add_as': Already defined: user (FactoryGirl::DuplicateDefinitionError) from /opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/lib/ruby/gems/1.8/gems/factory_girl-2.0.1/lib/factory_girl/registry.rb:10:in add’
from /opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/lib/ruby/gems/1.8/gems/factory_girl-2.0.1/lib/factory_girl/registry.rb:10:in each' from /opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/lib/ruby/gems/1.8/gems/factory_girl-2.0.1/lib/factory_girl/registry.rb:10:in add’
from /opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/lib/ruby/gems/1.8/gems/factory_girl-2.0.1/lib/factory_girl.rb:35:in register_factory' from /opt/ruby-enterprise-1.8.7-2009.10/lib/ruby/gems/1.8/gems/factory_girl-2.0.1/lib/factory_girl/syntax/vintage.rb:34:in define’

Dalej reszta litanii[/code]

Najbardziej istotnia linia:

 Already defined: user (FactoryGirl::DuplicateDefinitionError)

Znalazłem topic na stackoverflow, jednakże nie padło rozwiązanie.

Wie ktoś jak to obejść?

Spróbuj tego

  gem 'factory_girl_rails', "~> 1.3"

Dopiero ta wersja ma w zależnościach gem factory_girl v2.2, w którym problem już nie powinien występować.

Niestety to samo. To chyba bug z Ruby 1.8.7.

Na wersji 1.0.1 też występuje owy błąd.

Serio jak ktokolwiek próbował odpalić factory-girl na 1.8.7 to były takie problemy?