FactoryGirl i composite-primary-key - nie tworzy obiektów

Witam.

Mam problem z pisaniem testów integracyjnych. Mianowicie w momencie kiedy chcę stworzyć obiekt o złożonym kluczu pierwotnym rzuca mi wyjątkiem.

Treść wyjątku

Failure/Error: FactoryGirl.create(:data_area, data_set: @data_set) #, synchronization_report: @data_set.synchronization_report)
ActiveRecord::RecordInvalid:
Validation failed: Data set can't be blank

Migracja

class CreateDataAreas < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :data_areas do |t|
   t.string :configuration_id,      null: false, limit: 100

   t.integer :data_set_id,        null: true
   t.integer :synchronization_report_id, null: true

   t.string :status,           null: false, limit: 20
   t.string :error_type,         null: true, limit: 100
   t.string :error_text,         null: true
   t.string :sql,            null: true
   t.integer :records_files_processed,  null: false

   t.timestamps null: false
  end

  execute "ALTER TABLE data_areas DROP CONSTRAINT data_areas_pkey;"
  execute "ALTER TABLE data_areas ADD CONSTRAINT data_areas_pkey PRIMARY KEY (id, data_set_id, synchronization_report_id);"
  execute "ALTER TABLE data_areas ADD FOREIGN KEY (data_set_id, synchronization_report_id) REFERENCES data_sets(id, synchronization_report_id);"
 end
end

Model

class SynchronizationReport::DataSet < ActiveRecord::Base
 self.table_name = :data_sets
 self.primary_keys = :id, :synchronization_report_id
 belongs_to :synchronization_report
 has_many :data_areas, class_name: SynchronizationReport::DataArea, dependent: :delete_all
 validates_presence_of :synchronization_report_id, :configuration_id, :synch_time
 validates_length_of :configuration_id, in: 2..100
end

class SynchronizationReport::DataArea < ActiveRecord::Base
 self.table_name = :data_areas
 self.primary_keys = :id, :data_set_id, :synchronization_report_id
 belongs_to :data_set, foreign_key: [:data_set_id, :synchronization_report_id]
 belongs_to :synchronization_report
 validates_inclusion_of :status, in: %w[imported import_failed exported export_failed]
 validates_presence_of :configuration_id, :data_set_id, :synchronization_report_id, :status, :records_files_processed
 validates_length_of :configuration_id, in: 3..100
 validates_length_of :status, in: 3..20
 validates_length_of :error_type, in: 3..100, allow_nil: true
end

Factory

FactoryGirl.define do
 factory :data_area, class: SynchronizationReport::DataArea do |f|
  f.configuration_id { Faker::Internet.password(rand(1..99), 100) }
  f.data_set { FactoryGirl.build(:data_set) }
  f.synchronization_report { FactoryGirl.build(:synchronization_report) }
  f.status { %w[imported import_failed exported export_failed][rand(0..3)] }
  f.records_files_processed { Faker::Number.between(1, 1000) }
 end
end

Testy, w których wykorzytuję te Factory

RSpec.describe SynchronizationReport::DataSet, type: :model do
 before(:all) do
  synchronization_report = FactoryGirl.create(:synchronization_report)
  @data_set = FactoryGirl.create(:data_set, synchronization_report: synchronization_report)
 end

 after(:all) do
  synchronization_report = @data_set.synchronization_report
  synch_agent = synchronization_report.synch_agent
  synchronization_report.destroy
  exchange_server = synch_agent.exchange_server
  synch_agent.destroy
  exchange_server.destroy
 end

 ...

 describe "data_areas relation" do
  before(:all) do
   (0...5).each do |i|
    FactoryGirl.create(:data_area, data_set: @data_set, synchronization_report: @data_set.synchronization_report)
   end
  end

  it { should have_many(:data_areas) }
  it { expect( @data_set.data_areas.size ).to eq 5 }
 end
end

Dodam, że jak wpiszę sobie binding.pry w pętli gdzie tworzę :data_area i sprawdzam zawartość bazy to obiekty data_set i synchronization_report są tam obecne.

Ok jeden problem rozwiązany. Mianowicie nie mogę podawać całych obiektów tylko muszę bezpośrednio podać klucze a więc fragment tworzenia DataArea wygląda tak

before(:all) do
 (0...5).each do |i|
  FactoryGirl.create(:data_area, data_set_id: @data_set.id[0][1], synchronization_report_id: @data_set.synchronization_report.id)
  binding.pry if i == 4
 end
end

Jednak wciąż ostatnia assercja nie przechodzi ponieważ @data_set.data_areas nie zwraca mi elementów obecnych w bazie.

https://github.com/Draqun/composite_primary_keys_as_foreign_key_example - tutaj przykładowa aplikacja, która posiada ten sam problem. Napisałe również test, który powinien zostać zaliczony a niestety nie przechodzi.