Filtrowanie danych

Hej mam problem z projektem który został
stworzony w jezyky Ruby on Rails. W projekcie dodałam funkcjonalność
która wcześniej działała bez zarzutu teraz jak wpisuje jakiś wyraz w
input to niby szuka ale nic się nie wyświetla… Czy ktoś z Was miał
podobny przypadek???

w consoli pojawia mi sie :

ActionController::RoutingError (No route matches [GET] “/assets/bootstrap-theme.css.map”):

ActionController::RoutingError (No route matches [GET] “/assets/bootstrap.css.map”):
path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:53:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:135:incall_app’

path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:28:in block in call’ path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:18:incatch’

path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:18:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/rack/logger.rb:36:in call_app’ path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/rack/logger.rb:24:inblock in call’

path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/tagged_logging.rb:70:in block in tagged’ path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/tagged_logging.rb:26:intagged’

path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/tagged_logging.rb:70:in tagged’ path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/rack/logger.rb:24:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/sprockets-rails-3.2.0/lib/sprockets/rails/quiet_assets.rb:11:in block in call’ path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/logger_silence.rb:20:insilence’

path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/logger.rb:63:in block (3 levels) in broadcast’ path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/logger_silence.rb:20:insilence’

path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/logger.rb:61:in block (2 levels) in broadcast’ path/ruby/2.3.0/gems/sprockets-rails-3.2.0/lib/sprockets/rails/quiet_assets.rb:11:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:24:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/rack-2.0.1/lib/rack/method_override.rb:22:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/rack-2.0.1/lib/rack/runtime.rb:22:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/cache/strategy/local_cache_middleware.rb:28:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:12:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/static.rb:136:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/rack-2.0.1/lib/rack/sendfile.rb:111:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/engine.rb:522:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/configuration.rb:225:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/server.rb:578:inhandle_request’

path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/server.rb:415:in process_client’ path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/server.rb:275:inblock in run’

path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/thread_pool.rb:116:in block in spawn_thread’ path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:53:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:135:in call_app’ path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:28:inblock in call’

path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:18:in catch’ path/ruby/2.3.0/gems/web-console-3.4.0/lib/web_console/middleware.rb:18:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:31:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/rack/logger.rb:36:incall_app’

path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/rack/logger.rb:24:in block in call’ path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/tagged_logging.rb:70:inblock in tagged’

path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/tagged_logging.rb:26:in tagged’ path/ruby/2.3.0/gems/activesupport-5.0.0.1/lib/active_support/tagged_logging.rb:70:intagged’
path/ruby/2.3.0/gems/actionpack-5.0.0.1/lib/action_dispatch/middleware/static.rb:136:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/rack-2.0.1/lib/rack/sendfile.rb:111:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/railties-5.0.0.1/lib/rails/engine.rb:522:in call’ path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/configuration.rb:225:incall’

path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/server.rb:578:in handle_request’ path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/server.rb:415:inprocess_client’

path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/server.rb:275:in block in run’ path/ruby/2.3.0/gems/puma-3.6.0/lib/puma/thread_pool.rb:116:inblock in spawn_thread’

a jak badam element to w konsoli widze:

Unknown property ‘-moz-osx-font-smoothing’. Declaration dropped.
font-awesome.self-2a86d2017f4b74f22943750b3b50b9cb753581bab96cbdaaf2df53f4c04c995b.css:25:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:67:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:68:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:69:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:71:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:72:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:109:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:110:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:111:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:113:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:114:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:150:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:151:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:152:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:154:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:155:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:191:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:192:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:193:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:195:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:196:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:232:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:233:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:234:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:236:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:237:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:273:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:274:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:275:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:277:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:278:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:321:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:322:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:323:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:325:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:332:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:333:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:334:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:336:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:340:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:341:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:342:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:344:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:345:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:353:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:354:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:355:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:357:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:367:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:368:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:369:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:371:10

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:372:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:378:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:379:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:380:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:382:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:401:22

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:402:27

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:403:22

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:405:12

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:415:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:416:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:417:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:419:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:424:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:425:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:426:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:428:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:433:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:434:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:435:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:437:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:442:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:443:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:444:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:446:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:451:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:452:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:453:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:455:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:459:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:460:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:461:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:463:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:467:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:468:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:469:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:471:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:475:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:476:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:477:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:479:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:483:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:484:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:485:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:487:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:491:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:492:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:493:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:495:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:499:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:500:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:512:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:513:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:514:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:516:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:530:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:531:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:532:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:534:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:538:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:539:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:540:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:542:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:546:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:547:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:548:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:550:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:554:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:555:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:556:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:558:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:562:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:563:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:564:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:566:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:570:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:571:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:572:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:574:10

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:578:20

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:579:25

Error in parsing value for ‘background-image’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:580:20

Expected ‘none’, URL, or filter function but found ‘progid’. Error in
parsing value for ‘filter’. Declaration dropped.
bootstrap-theme.self-46aa0d625281d56889ad09085c55709afc0af4816a41aa852cda86d6f120a86c.css:582:10

Unknown pseudo-class or pseudo-element ‘-webkit-inner-spin-button’.
Ruleset ignored due to bad selector.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:154:22

Unknown pseudo-class or pseudo-element ‘-webkit-search-cancel-button’.
Ruleset ignored due to bad selector.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:164:22

Unknown property ‘orphans’. Declaration dropped.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:235:11

Unknown property ‘widows’. Declaration dropped.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:236:10

Unknown property ‘-moz-osx-font-smoothing’. Declaration dropped.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:281:25

Expected color but found ‘auto’. Expected color but found
‘-webkit-focus-ring-color’. Expected end of value but found
‘-webkit-focus-ring-color’. Error in parsing value for ‘outline’.
Declaration dropped.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:1111:15

Expected end of value but found '\9 '. Error in parsing value for
‘margin-top’. Declaration dropped.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:2525:18

Expected color but found ‘auto’. Expected color but found
‘-webkit-focus-ring-color’. Expected end of value but found
‘-webkit-focus-ring-color’. Error in parsing value for ‘outline’.
Declaration dropped.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:2542:15

Unknown pseudo-class or pseudo-element ‘-ms-input-placeholder’. Ruleset
ignored due to bad selector.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:2580:14

Unknown pseudo-class or pseudo-element ‘-webkit-input-placeholder’.
Ruleset ignored due to bad selector.
bootstrap.self-f1e163613f86a434e13d70f5f843e4138438e544c84bd973392c80e70042e231.css:2583:15

:smiley:

Z logów wynika, że serwer nie był w stanie odnaleźć plików CSS. Raczej to nie jest twój problem.
Może spróbuj pokazać co zmieniłaś. Będzie łatwiej odnaleźć problem.