form_for, namespaces i :as

Kolejny problem z upgradem do Rails 3. Kawałek kodu:

[code=ruby]class Billboard
end

class TracksBillboard < Billboard
end

class RecordingsBillboard < Billboard
end[/code]

# routes.rb namespace :admin do resources :billboards end
Problem: potrzebuję zrobić

form_for [:admin, @billboard], :as => :billboard

Potrafię zrobić albo

form_for [:admin, @billboard]

albo

form_for @billboard, :as => :billboard

Da się jakoś połączyć oba naraz?

Imho powinno się dać, jeżeli tak nie jest, to czuję buga :wink:

Możesz spróbować wrzucić w Gemfile:

gem "rails", :git => "git://github.com/rails/rails.git", :branch => "3-0-stable"

Jeżeli zadziała to znaczy, że już zostało poprawione, jeżeli nie, to najlepiej zgłoś to na LH.