Gem acme_plugin - i brak route do /.well-known

Hej,
Ktoś ma pomysł co się może tutaj dziać:

$ rake routes RAILS_ENV=production
       acme_plugin    /                                            AcmePlugin::Engine
Routes for AcmePlugin::Engine:
    GET /.well-known/acme-challenge/:challenge(.:format) acme_plugin/application#index

cat log/production.log

I, [2019-04-24T14:05:13.160714 #11854] INFO -- : [e52d4479-3c11-4751-b9a4-3233f911736b] Started GET "/.well-known/acme-challenge/ALzzXYezbLU3IbwUxL3dmxNNQOHYJzxpQH0Gd7St5vc" for 66.133.109.36 at 2019-04-24 14:05:13 +0200
F, [2019-04-24T14:05:13.161775 #11854] FATAL -- : [e52d4479-3c11-4751-b9a4-3233f911736b]
F, [2019-04-24T14:05:13.161818 #11854] FATAL -- : [e52d4479-3c11-4751-b9a4-3233f911736b] ActionController::RoutingError (No route matches [GET] "/.well-known/acme-challenge/ALzzXYezbLU3IbwUxL3dmxNNQOHYJzxpQH0Gd7St5vc"):

Cofnąłem z rails 5.2.3 i ruby 2.6.1 do rails 5.2.0 i ruby 2.5.1 i to rozwiązało problem.
Edit: a wystarczy cofnąć samo rails