HABTM muliti-select checkbox - problem z formularzem(?)

hej. chyba się porwałam z motyką na słońce, bo trafiłam na kolejny problem.
korzystając z [tego][1], próbowałam stworzyć multi-select checkboxa, dzięki któremu przy dodawaniu nowego anime, można by wybrać gatunki z listy [anime i gatunki znajdują się w osobnych modelach]. dość sporo czasu poświęciłam na próbę rozwiązania tego problemu, ale nie mam wystarczająco dużo wiedzy i doświadczenia.
po próbie wejście na /animes/new wyrzuca następujący błąd: Couldn't find Genre with 'id'=all
kod można podejrzeć [tutaj][2].
relację many-to-many tworzyłam przy pomocy [tego][3].
[1]: http://railscasts.com/episodes/17-habtm-checkboxes
[2]: https://github.com/kararide/kara-list
[3]: http://railscasts.com/episodes/47-two-many-to-many

Hej,
błąd który dostajesz jest spowodowany tym, że powinnaś użyć Genre.all zamiast Genre.find(:all) (link), ten rails cast z którego korzystasz jest dość stary i musisz brać poprawki na zmiany w API railsowym. Kolejny problem o który się rozbijesz to brak tabelki złączeniowej między genre i anime w linkach poniżej powinno być napisane jak tworzyć taką tabelkę i jak powinna się nazywać

Materiały do poczytania nt. HABTM
http://guides.rubyonrails.org/association_basics.html#the-has-and-belongs-to-many-association
http://apidock.com/rails/ActiveRecord/Associations/ClassMethods/has_and_belongs_to_many