HAML vs HTML.ERB?

Czy w 2020 roku używasz haml lub html.erb do swoich osobistych projektów?
A z czego korzystają polskie software houses?
Czy ktoś może używa slim?

Od lat praktycznie tylko haml.

1 Like

Przeszedłem z obozu HAML do obozu SLIM :v:

1 Like