Import danych z pliku i modyfikacja przed zapisem

Mam taki problem:
Aplikacja wczytuje dane z pliku Excel i zapisuje je do bazy - na tym etapie wszystko działa.
Chciałbym dodać walidację danych - prosta sprawa model waliduje a transakcja nie pozwala wczytać danych jeśli są w nich błędy - cały import jest cofany. Więc zgodnie z założeniami nie da się wprowadzić błędnych danych.

Teraz chciałbym dołożyć możliwość poprawienia rekordów, które posiadają błędy. Więc chciałbym wczytać dane z pliku, nie zapisywać w bazie tylko określić które się walidują - wystarczyło by utworzyć obiekty modelu i za pomocą valid? określić, które są poprawne a które nie, ale nie wiem jak teraz umożliwić modyfikację rekordu, który jest błędny.