Jak sformatować polską walutę w rails 2.1?

http://trix.pl/blog/jak-formatowac-polska-walute-w-rails-2-1.html

W poprzednich wersjach Rails był problem z poprawnym formatowaniem polskiej waluty. Domyślnie jej symbol był bowiem umieszczany z przodu, co dawało efekt: PLN 540,00.
Jako obejście tego problemu stworzyłem sobie metodę (np. w app/helpers/application_helper.rb)

1 def number_to_polish_currency(value)
2 number_to_currency(value, :precision => 2, :unit => ‘’, :separator => ‘,’, :delimiter => ’ ‘) + ’ zł’
3 end

Na szczęście od wersji rails 2.1.0 możemy podobne rozwiązania wyrzucić do kosza, gdyż do metody number_to_currency dodano opcję :format, dzięki czemu możemy dowolnie sformatować postać waluty. Do dyspozycji mamy dwa parametry:
%u – waluta, czyli to co podamy w :unit
%n – sformatowana kwota

1 number_to_currency(value, :format => ‘%n %u’, :separator => ‘,’, :delimiter => ’ ', :unit => ‘zł’)