kolejność before, before(:all) w Rspec

mam przykładowo taki zagniezdzony spec

[code=ruby]describe Government do

before(:all) do
(1)
end

before do
(2)
end

describe “Pretends that does anything” do

before do
  (3)
end

it "should not pass ACTA ;)" do

end

....

end
end[/code]
Jak zrobić żeby (3) odpalało się tylko raz (po (1) i (2) oczywiście) przed wszystkimi testami w bloku “Pretends that does anything” ? Jeśli zmienie dla (3) na before(:all) to odpala się ona, ale niestety przed (1) gdzie mam ustawione pewne rzeczy od których jest zależne to co ustawia się w (2) i (3)

Zapamiętać fakt odpalenia w polu klasy i dodać ifa.

(Zasadniczo takie coś jest wbrew zasadom - rozumiem, że jest to jakiś rzadki, szczególny przypadek)

Zgodnie z zasadami logiki to 3 powinno sie odpalać ostatnie :slight_smile: A może jest jakiś inny sposób na to ? Chyba że chodzi o to że zagnieżdzanie description jest wbrew zasadom ?

(3) powinno i odpala się ostatnie. Tyle że przed każdym testem z bloku “Pretends that does anything”, a nie “tylko raz”. Innymi słowy chcenie żeby to się odpaliło “tylko raz” jest wbrew zasadom.