ŁRUG #11 - 20 listopada 2014 (czwartek), 18:45

Łódź Ruby User Group #11

20 listopada 2014 (czwartek), 18:45
ul. Pomorska 39 - Miejski punkt kultury PREXER-UŁ

Agenda:

  1. Vim i programowanie w Ruby - Bartłomiej Kozal
  2. Garbage Collector w Ruby - Michał Gutowski

http://www.meetup.com/lodzrug

1 Like

można prosić pozniej o jakies nagranie lub notatki z vim’a? :slight_smile:

1 Like

Może być ciężko, ale… przede wszystkim będę się opierał o mój vimrc, który jest dostępny na https://github.com/bkzl/dotfiles/blob/master/vimrc. Możesz go sobie przejrzeć i dać mi znać jak masz jakieś pytania to odpiszę tutaj.