Nowy syntax rspec - propozycja

it "does not simply overwrites value" do ... end
Byłoby czytelniej, gdyby zamiast it było one.

Po kodowaniu do samego rana człowiekowi włącza się głupawka. :wink:

Hah, nawet działa :smiley:

[code=ruby]require ‘rspec’

class Boromir
def walk_into_mordor!
raise “Nope”
end
end

RSpec::Core::ExampleGroup.singleton_class.define_example_method :one

describe Boromir do
one ‘does not simply walk into mordor’ do
expect {
Boromir.new.walk_into_mordor!
}.to raise_error(‘Nope’)
end
end[/code]

Uwielbiam was :smiley: