Omniauth-slack

E, [2021-10-05T15:52:57.690018 #8688] ERROR -- omniauth: (slack) Authentication failure! invalid_credentials: OAuth2::Error, internal_error: 
{"ok":false,"error":"internal_error"}

nie rozumiem skąd ten błąd ?? czy może ktoś pomóc błagam!

Na tej stronie opisany jest ten błąd.

Niestety z tego wynika, że mogło wydarzyć się coś nieoczekiwanego. Ja bym osobiście debugował gem żeby sprawdzić kiedy te wyskakuje a potem skontaktował się z supportem Slacka.