Pola formularza w zależności od wybranej wartości z listy rozwijanej

Witam, mam tabele:


create_table “account_types”, force: :cascade do |t|
t.string “account_type”
end

create_table “persons”, force: :cascade do |t|
t.string “first_name”
t.string “last_name”
t.integer “account_type_id”
end

create_table “students”, force: :cascade do |t|
t.string “index”
t.integer “person_id”
end

create_table “instructors”, force: :cascade do |t|
t.string “academic_title”
t.decimal “salary”
t.integer “person_id”
end

Czy istnieje możliwość wyświetlania formularza do dodawania nowych osób z odpowiednimi polami w zależności od wyboru wartości w polu rozwijanym account_type?

…Nadawanie polom tabeli w bazie danych nazw typu “index”, “cursor”, “object”…nie jest zbyt trafionym pomysłem.

Oki, dzięki za zwrócenie uwagi.

Java Script musi generować lub pokazywać/ukrywać odpowiednie pola po wybraniu opcji z listy.