Pole id niepotrzebme, primary key - kilka kolumn

Pytanie raczej z ciekawości.

Mam model Entry i User, oraz EntryUser do zrealizowania relacji has_many :through.
Rails z automatu dodaje kolumne id do tego entry_user i ustawia ją na primary_key.
W moim przypadku, w tej tabeli para user_id,entry_id musi być unikalna (użytkownika może oddać jeden głos na dane entry), więc tak naprawdę nie potrzebuję kolumny id, bo kluczem głównym powinien być właśnie user_id, entry_id.

Czy da się to jakoś sensownie zrobić (usunąć kolumnę id i ustawić primary_key na user_id, entry_id) tak, żeby nie było problemów z metodami asocjacyjnymi (nie wiem czy to tak się nazywa).

Pewnie można, ale nie radzę tego robić. Według mnie używanie jako primary_key kilku kolumn które razem dają unikalną kombinację to ściema powtarzana na studiach. Prosty przyład to sytuacja gdy będziesz chciał gdzieś mieć odwołanie do obiektu EntryUser i co wtedy zrobisz? dasz dwie kolumny jako foreign_key ? :wink: