Polskie kursy programowania w Ruby dla początkujących i zaawansowanych

Zapraszamy do przetestowania darmowych lekcji (dla zalogowanych - 6, niezalogowani - 2) videokursów poświęconych programowaniu w Ruby.

Dla użytkowników forum, z kuponem rabatowym FORUMRUBY, 15% zniżki na obydwa szkolenia.

Pierwsze szkolenie “Ruby. Podstawy języka i praktyczne przykłady” przeznaczone jest dla początkujących i obejmuje tematy:

 1. Wprowadzenie
 • Instalacja
 • pierwszy program: Hello World
 • irb: interaktywna konsola Ruby’ego
 • Jaki edytor do Ruby’ego?
 1. Podstawy
 • Obiekty i zmienne
 • Liczby
 • Tablice
 • Stringi
 • Symbole
 • Hashe
 • Wartości true oraz false
 • Stałe
 • Przedziały
 • Wyrażenia
 • Wyrażenia regularne
 1. Struktury kontrolne
 • Wyrażenia warunkowe
 • Instrukcja case, while oraz until
 • Iteratory
 • Wyjątki
 1. Metody
 • Metody, zwracanie wartości, argumenty
 • Wartości domyślne argumentów
 • Argumenty nazwane
 • Dynamiczna liczba argumentów
 • Bloki
 • proc i lambda
 1. Programowanie obiektowe
 • Klasy i obiekty
 • Zmienne instancji i atrybuty
 • Konstruktor
 • Dziedziczenie, instrukcja super
 • Metody klasy i atrybuty klasy
 • Kontrola dostępu
 • Operatory
 1. Moduły
 • Moduły jako przestrzenie nazw
 • Moduły jako miksiny
 • Miksiny: przykłady
 1. Dynamiczne aspekty języka
 • Otwarte klasy
 • Metoda method_missing
 • Metoda define_method
 1. Ekosystem języka
 • Polecenie require
 • RubyGems: repozytorium bibliotek i menedżer pakietów
 • Bundler: zarządzanie zależnościami
 • Pisanie automatycznych testów
 1. Projekty praktyczne

Do kursu dołączony jest ebook “Ruby. Wprowadzenie” (Michael Fitzgerald)

Zakres kursu dla bardziej zaawansowanych użytkowników “Programowanie w Ruby. Zaawansowane techniki” obejmuje:

 1. Wprowadzenie
 • Rozgrzewka: Budowanie kwerend SQL a’la ActiveRecord
 1. Model obiektowy i metaprogramowanie
 • Hierarchia klas
 • Czym jest self w różnych miejscach kodu
 • Implementacja dziedziczenia prototypowego
 • Dziedziczenie z modułów poprzez include i extend
 • Dziedziczenie z modułów poprzez prepend
 • Metody instance_eval oraz instance_exec
 • Wiązania (bindings)
 1. Projekt: DSL do importowania CSV
 • Zaprojektowanie DSL-a
 • Zbudowanie szkieletu DSL-a
 • Implementacja przechowania konfiguracji
 • Implementacja importu i konwersji danych
 1. Projekt: DSL będący imitacją RSpec
 • Zbudowanie szkieletu DSL-a
 • Implementacja składni expect
 • Implementacja procesu porównania
 1. Wzorce projektowe i biblioteka standardowa
 • Wzorzec dekoratora
 • Wzorzec obserwatora
 • Moduł Comparable
 • Enumeratory oraz moduł Enumerable
 • Enumeracja leniwa
 1. Programowanie współbieżne
 • Wątki
 • Biblioteka concurrent_ruby
 • Biblioteka EventMachine
 • Biblioteka Celluloid
 • Własna implementacja aktora
 • Analiza kodu: chat server
 1. Narzędzia
 • Pry: kolorowy irb i debugger w jednym
 • Mierzenie wydajności kodu
 • Trasowanie wywołań
 • Profilowanie pamięci
 • Rubocop: dbanie o styl kodu
 • JRuby: Ruby uruchomiony na platformie Java