Pomoc w odczytaniu logow heroku

Po wielkich bojach udalo sie wrzucic apke na heroku…
aplikacja pisana na win wiec lumacze sobie ze to przez to
Problem jednak nadal pozostaje poniewaz …
http://e-zgloszenie.herokuapp.com

zebralem komplet logow ktore niewiele mi mowią, bardzo Was prosze o pomoc w ich odczytaniu i udzieleniu wskazowek co zrobic zeby to jednak dzialalo :smile:

c:\server\aplikacja>heroku logs
2014-10-17T21:29:48.303648+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:8:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-17T21:29:48.303667+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-17T21:29:48.303669+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-17T21:29:48.303670+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-17T21:29:48.303674+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-17T21:29:48.303676+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-17T21:29:48.303678+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-17T21:29:48.303679+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-17T21:29:48.303681+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-17T21:36:12.038772+00:00 heroku[api]: Starting process with command `bas
h` by lukaszlinart@gmail.com
2014-10-17T21:36:49.703254+00:00 heroku[run.9720]: Process exited with status 0
2014-10-17T21:36:49.718148+00:00 heroku[run.9720]: State changed from up to comp
lete
2014-10-17T21:36:23.220050+00:00 heroku[run.9720]: State changed from starting t
o up
2014-10-17T21:36:22.980050+00:00 heroku[run.9720]: Awaiting client
2014-10-17T21:36:23.024329+00:00 heroku[run.9720]: Starting process with command
 `bash`
2014-10-17T21:37:45.205864+00:00 heroku[api]: Release v7 created by lukaszlinart
@gmail.com
2014-10-17T21:37:45.205791+00:00 heroku[api]: Deploy 5563611 by lukaszlinart@gma
il.com
2014-10-17T21:37:57.232756+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=a717c965-63
6d-43b6-a845-3df0cceb2e92 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:37:45+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation finished
2014-10-17T21:37:17+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation started
2014-10-17T21:37:56.990387+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=53c88429-f7
85-4201-88da-6eabf179188c fwd="54.221.129.200" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:37:45.719415+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-17T21:37:56.040898+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-17T21:37:56.051498+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-17T21:37:55.310994+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:8:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-17T21:37:55.311013+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-17T21:37:55.311015+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-17T21:37:55.311016+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-17T21:37:55.311017+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-17T21:37:55.311019+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-17T21:37:55.311022+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-17T21:37:55.311023+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-17T21:37:55.311025+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-17T21:42:24.805897+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-17T21:42:24.805898+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-17T21:42:24.805902+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-17T21:42:24.805903+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-17T21:42:24.805905+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-17T21:42:24.805906+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-17T21:42:24.805893+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-17T21:42:24.805895+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-17T21:42:24.805879+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:8:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-17T21:42:08.052678+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-17T21:42:25.514564+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-17T21:42:25.522447+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-17T21:42:20.437376+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 58576 -e production`
2014-10-17T21:44:10+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation started
2014-10-17T21:44:27+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation finished
2014-10-17T21:44:37.007203+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 51104 -e production`
2014-10-17T21:44:40.858179+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=df7f9fca-52
84-463e-a70c-11332d6ceab3 fwd="54.221.129.200" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:44:50.460313+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=1ef7ec4e-d0
d1-4530-87f1-07e5b1afdb58 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:44:39.650741+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-17T21:44:27.457678+00:00 heroku[api]: Release v8 created by lukaszlinart
@gmail.com
2014-10-17T21:44:27.457678+00:00 heroku[api]: Deploy 4612931 by lukaszlinart@gma
il.com
2014-10-17T21:44:38.878241+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:8:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-17T21:44:38.878257+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-17T21:44:38.878259+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-17T21:44:38.878261+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-17T21:44:38.878262+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-17T21:44:38.878264+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-17T21:44:38.878265+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-17T21:44:38.878266+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-17T21:44:38.878270+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-17T21:44:39.637855+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-17T21:44:28.066200+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-17T21:44:43.572543+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=5b26505d-2f
15-496c-ba74-d304007f0260 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:49:54+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation started
2014-10-17T21:50:21.646943+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-17T21:50:32.578830+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:8:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-17T21:50:32.578861+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-17T21:50:32.578860+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-17T21:50:32.578848+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-17T21:50:32.578853+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-17T21:50:32.578850+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-17T21:50:32.578852+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-17T21:50:32.578855+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-17T21:50:32.578856+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-17T21:50:35.140841+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=85b6ae75-50
5f-4540-a519-fef3fed38686 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:50:41.492839+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=43f2b1c6-ea
36-4a4a-83ff-c90ffafdf46c fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:50:35.670194+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=3fb0e2e6-13
e4-4f11-8106-408c7bb2edae fwd="54.221.129.200" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:50:44.932835+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=7f893343-c9
da-44bf-be57-701256b7bf23 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:50:46.210059+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=fc2e82fa-57
3e-499b-94b8-91039b19bef4 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:50:33.368205+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-17T21:50:30.486317+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 55760 -e production`
2014-10-17T21:50:33.381396+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-17T21:50:43.050033+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=7c6eed4b-42
3e-4843-8dd5-700e46a371be fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-17T21:50:21+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation finished
2014-10-17T21:50:21.049261+00:00 heroku[api]: Deploy aab47b4 by lukaszlinart@gma
il.com
2014-10-17T21:50:21.049797+00:00 heroku[api]: Release v9 created by lukaszlinart
@gmail.com
2014-10-17T21:54:20.351964+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-17T21:54:20.351956+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-17T21:54:20.351962+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-17T21:54:20.351966+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-17T21:54:20.351967+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-17T21:54:20.351939+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:8:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-17T21:54:20.351968+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-17T21:54:20.351960+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-17T21:54:20.351963+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-17T21:54:21.046950+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-17T21:54:18.697704+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 24889 -e production`
2014-10-17T21:54:21.034427+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1

Mowi Wam to cos?

błąd jest w config/application.rb wrzuć zawartość pliku na forum

require File.expand_path(’…/boot’, FILE)

require 'rails/all'
config.serve_static_assets = true
# Require the gems listed in Gemfile, including any gems
# you've limited to :test, :development, or :production.
Bundler.require(*Rails.groups)

module Aplikacja
 class Application < Rails::Application
  # Settings in config/environments/* take precedence over those specified here.
  # Application configuration should go into files in config/initializers
  # -- all .rb files in that directory are automatically loaded.

  # Set Time.zone default to the specified zone and make Active Record auto-convert to this zone.
  # Run "rake -D time" for a list of tasks for finding time zone names. Default is UTC.
  # config.time_zone = 'Central Time (US & Canada)'

  # The default locale is :en and all translations from config/locales/*.rb,yml are auto loaded.
  # config.i18n.load_path += Dir[Rails.root.join('my', 'locales', '*.{rb,yml}').to_s]
  # config.i18n.default_locale = :de
 end
end

pewnie chodzi o config serve stetic - ale to muslaem dodac bo inaczej nie wrzuca mi na heroku przez gita i wyskakuje mi informacja o precompile assets

po dodaniu tej linii wrzucam apke ale nie hula

Erm, a lokalnie Ci się odpala? Bo moim zdaniem niezbyt. Może spróbuj odpalić na localhoście i napraw zamiast od razu yolo deployować na heroku? :wink:

przenieś to do wewnątrz i będzie śmigać :wink:

class Application < Rails::Application

Odpala lokalnie. Wszystko chodzi elegancko

przerzucilem to do wewnatrz i teraz

shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
10fe4ddc-9262-43d7-8737-c9908760162e fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:23:23.820546+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
d78cb49d-919f-4cf0-bf38-9fbad1087144 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:26:56.840452+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=690cca2d-f1
d4-4ba5-89c7-a22b15c6a837 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:31:00.750658+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=6ea86ffb-fc
a2-463f-a7a8-2738d7c47465 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:36:44.819535+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=e79ec7c0-db
ad-4ba0-98b3-d06e645e61d2 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:36:45.240558+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
b48e30d6-a3e5-47c8-99a6-bb19e6bf428f fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service

masakra

Na pewno to lokalnie też nie działa(ło).
Przed restartem zastopuj Spring:

bin/spring stop

kopie tej aplikacji 1 do 1 wlasnie urouchomilem na kompie
roznica jest taka ze mam to na sqlite a na heroku na pg

juz daje screen

nie wiele mi to mowie te bin/spring stop

prosze troszke jasniej
to jest moja pierwsza apka ktora chce wrzucic na heroku

z tego loga co podałeś apka się faktycznie się crash-uje ale dlaczego to nie podaje napewno skopiowałeś wszystko z loga ?

c:\server\aplikacja>heroku logs
2014-10-18T08:19:10+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation started
2014-10-18T08:19:26+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation finished
2014-10-18T08:19:26.355799+00:00 heroku[api]: Release v11 created by lukaszlinar
t@gmail.com
2014-10-18T08:19:26.355628+00:00 heroku[api]: Deploy 883fa7e by lukaszlinart@gma
il.com
2014-10-18T08:19:26.980601+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-18T08:19:33.207276+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command b in/rails server -p 8285 -e production
2014-10-18T08:19:34.638473+00:00 app[web.1]: from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in <top (required)>' 2014-10-18T08:19:34.638466+00:00 app[web.1]: from /app/vendor/bundle/ruby/2.0 .0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:inblock in serv
er’
2014-10-18T08:19:34.638477+00:00 app[web.1]: from bin/rails:4:in require' 2014-10-18T08:19:34.638446+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:4:in<t
op (required)>’: undefined local variable or method config' for main:Object (Na meError) 2014-10-18T08:19:34.638468+00:00 app[web.1]: from /app/vendor/bundle/ruby/2.0 .0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:intap’
2014-10-18T08:19:34.638469+00:00 app[web.1]: from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in server' 2014-10-18T08:19:34.638464+00:00 app[web.1]: from /app/vendor/bundle/ruby/2.0 .0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:inrequire’
2014-10-18T08:19:34.638478+00:00 app[web.1]: from bin/rails:4:in <main>' 2014-10-18T08:19:34.638471+00:00 app[web.1]: from /app/vendor/bundle/ruby/2.0 .0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:inrun_command!’

2014-10-18T08:19:35.394100+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-18T08:19:41.706315+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 49100 -e production`
2014-10-18T08:19:35.405466+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-18T08:19:35.406159+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-18T08:19:47.189638+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-18T08:19:45.866409+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-18T08:19:45.866419+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-18T08:19:47.205549+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-18T08:19:45.866413+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-18T08:19:45.866411+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-18T08:19:45.866417+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-18T08:19:45.866393+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:4:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-18T08:19:45.866420+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-18T08:19:50.299320+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=a80ef3f2-f3
85-4db3-86b7-43ef45dcbdbd fwd="54.221.129.200" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T08:19:45.866422+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-18T08:19:45.866414+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-18T08:19:50.954457+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=550a5784-d7
2c-436c-ae9c-146a59e903e8 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T08:42:48.305101+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-18T08:42:55.500671+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 39643 -e production`
2014-10-18T08:42:59.553262+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-18T08:42:59.553314+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-18T08:42:59.553362+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-18T08:42:59.553346+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-18T08:42:59.553245+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-18T08:42:59.553210+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:4:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-18T08:42:59.553279+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-18T08:42:59.553297+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-18T08:42:59.553330+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-18T08:43:00.545714+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-18T08:43:00.562456+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-18T09:25:18.308522+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-18T09:25:28.498005+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 35507 -e production`
2014-10-18T09:25:32.917785+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:4:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-18T09:25:32.917810+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-18T09:25:32.917811+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-18T09:25:32.917802+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-18T09:25:32.917803+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-18T09:25:32.917813+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-18T09:25:32.917805+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-18T09:25:32.917806+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-18T09:25:32.917814+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<ma
in>'
2014-10-18T09:25:33.750635+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-18T09:25:33.792483+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-18T09:49:59.293733+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=5c8571ef-62
c4-4b20-9e51-63bc34b2cbcf fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T09:49:59.852342+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
f8bdc5d2-76af-4027-88de-659fcb7b7752 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T09:50:05.455827+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=4f534ef1-68
95-45fe-84b5-a33924ebde52 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T09:50:05.762416+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
f854a316-b891-4941-8daa-9c614a2a173c fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T09:52:56.567134+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=834bcb79-2c
6e-4351-8fab-6b22c0059dfa fwd="178.43.68.31" dyno= connect= service= status=503
bytes=
2014-10-18T09:52:57.163400+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
26d2b223-c105-44c0-8245-00bae847bf86 fwd="178.43.68.31" dyno= connect= service=
status=503 bytes=
2014-10-18T09:59:51.108928+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=f3226e3c-01
73-41f8-8bd1-a7eaf1893faa fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T09:59:51.407459+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
f977992a-04a0-4697-ba50-306338457980 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T09:59:53.657251+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=5574a179-e6
0e-4267-9efd-bb320085fae0 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T09:59:54.070202+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
fe7d898f-280b-448d-b9d6-5d4fad86b792 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T09:59:54.725875+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=24fb8515-ad
24-464d-9356-19e776e032c4 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T09:59:55.136200+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
0c6e0b55-c287-4b69-87da-93770e2d80ef fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:22:35+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation started
2014-10-18T10:22:50+00:00 heroku[slug-compiler]: Slug compilation failed: failed
 to compile Ruby app
2014-10-18T10:23:23.027337+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=ebaaf3c0-6a
a9-4c8c-b96e-de17040c1aac fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:23:23.648616+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
47cb72f4-3fb9-4ada-be67-07ca0740f0b6 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:23:23.826034+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
951020af-593a-456e-b56b-837827a38d00 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:23:23.829330+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
10fe4ddc-9262-43d7-8737-c9908760162e fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:23:23.820546+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
d78cb49d-919f-4cf0-bf38-9fbad1087144 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:26:56.840452+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=690cca2d-f1
d4-4ba5-89c7-a22b15c6a837 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:31:00.750658+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=6ea86ffb-fc
a2-463f-a7a8-2738d7c47465 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:36:44.819535+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=e79ec7c0-db
ad-4ba0-98b3-d06e645e61d2 fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T10:36:45.240558+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
b48e30d6-a3e5-47c8-99a6-bb19e6bf428f fwd="93.179.236.133" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T10:51:35.772877+00:00 heroku[web.1]: State changed from crashed to st
arting
2014-10-18T10:51:44.172087+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command `b
in/rails server -p 6505 -e production`
2014-10-18T10:51:45.582386+00:00 app[web.1]: /app/config/application.rb:4:in `<t
op (required)>': undefined local variable or method `config' for main:Object (Na
meError)
2014-10-18T10:51:45.582405+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `require'
2014-10-18T10:51:45.582410+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:79:in `block in serv
er'
2014-10-18T10:51:45.582412+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
2014-10-18T10:51:45.582413+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:76:in `server'
2014-10-18T10:51:45.582415+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'

2014-10-18T10:51:45.582417+00:00 app[web.1]:  from /app/vendor/bundle/ruby/2.0
.0/gems/railties-4.1.4/lib/rails/commands.rb:17:in `<top (required)>'
2014-10-18T10:51:45.582419+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `require'
2014-10-18T10:51:45.582420+00:00 app[web.1]:  from bin/rails:4:in `<main>'
2014-10-18T10:51:46.338110+00:00 heroku[web.1]: Process exited with status 1
2014-10-18T10:51:46.348819+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to c
rashed
2014-10-18T11:01:46.955850+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=5766a9d2-13
7e-4c9d-9c34-41ed0f469429 fwd="89.76.52.83" dyno= connect= service= status=503 b
ytes=
2014-10-18T11:01:48.371162+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico
" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=ae63b3fc-c28a-4c57-903f-25b64e09eea
9 fwd="89.76.52.83" dyno= connect= service= status=503 bytes=
2014-10-18T11:01:48.440179+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
ed3f25a4-caf9-4504-a4d7-4816524a469b fwd="89.76.52.83" dyno= connect= service= s
tatus=503 bytes=
2014-10-18T11:05:04.605573+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=296d25df-98
97-4261-b8d3-86095ddbda3a fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service= status=50
3 bytes=
2014-10-18T11:05:04.938730+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
75b11abd-dea9-4ab1-b56a-f950a6dc1236 fwd="46.238.124.138" dyno= connect= service
= status=503 bytes=
2014-10-18T11:18:03.492529+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=de57e7b3-cd
bb-48eb-97fb-2d84d13027fc fwd="195.187.156.125" dyno= connect= service= status=5
03 bytes=
2014-10-18T11:18:04.378772+00:00 heroku[router]: at=error code=H10 desc="App cra
shed" method=GET path="/favicon.ico" host=e-zgloszenie.herokuapp.com request_id=
ee87ad2e-0b73-4973-ab71-b28c07dcf480 fwd="195.187.156.125" dyno= connect= servic
e= status=503 bytes=

c:\server\aplikacja>

aktualnie tak to wyglada

Po poprawce (przeniesienie config do wnętarza klasy) aplikacja się odpali.
Spring to gem (w najnowszych Railsach dodawany domyślnie). Powoduje preloadowanie aplikacji, dzięki czemu wszystkie polecenia wymagające środowiska (rails c, rails s, rspec, rake itd.) nie muszą inicjować wszystkiego od zera.
W 99% działa automatycznie (restartuje się w momencie zmian w config), ale parę razy mi się zdarzyło, że się tak nie stało.

Na pewno wrzuciłeś poprawioną wersję? Wyczyść te logi, bo nie wiadomo co jest starym błędem (spowodowanym przez config w złym miejscu), a co ewentualnie innym.


Potrzebujesz gema rails_12factor na produkcji.
Dla kodu “config.serve_static_assets = true” lepszym miejscem powinno być wewnątrz production.rb.