Powolny cucumber

[code=ruby]#GEMFILE
gem ‘capybara’
gem ‘database_cleaner’
gem ‘cucumber-rails’
gem ‘cucumber’
gem ‘rspec’, ‘2.0.1’
gem ‘rspec-rails’, ‘2.0.1’
gem ‘spork’
gem ‘launchy’
gem ‘devise’
gem ‘cancan’

Feature: Front Page
In order to see the most revelant mamas
As a reader
I want the 5 most recent mamas on the front page

Scenario: 1 mama in page
Given I have a mama
And my mama has username “Mama1”
And my mama has email “m1@m.pl”
And my mama has adres “Kraków”
When I go to the homepage
Then show me the page
Then I should see “Mama1”
And I should see “m1@m.pl”
And I should see “Kraków”[/code]
Zastanawiam się czy to normalne, że przy wykonywaniu rake features, testowanie trwa ponad minutę?
Przyznacie, że to dość uciążliwe. Jakie mogą być tego przyczyny.

A masz uruchomiony spork?

Możliwe problemy:

  1. Windows
  2. Devise z włączonym bcrypt
  3. Źle napisane testy
  4. Zbyt słaby komputer

Mógłbyś rozwinąć nr 2 ?