Problem rails 5, ruby 2.5, windows 8

Hej!
Mam pewien problem z railsami.
Ale może najpierw od początku.
Pracuje na windows 8.
Pare dni temu postanowiłem sobie zaktualizować rubego do najnowszej wersji, bo jak dotąd bawiłem się nieco starszą (2.2)
Po niecodłuższej zabawie ostatecznie odinstalowałem całego rubego - wraz z tym poszły wszystkie gemy.
Wcześniej bawiłem się railsami i nie miałem problemów (no prawie żadnych, ale zawsze jakoś je sam rozwiązywałem).
Od kiedy mam najnowsza wersje railsów pojawia mi się taki błąd.
Nie mogę generować controllerów, uruchamiać server … nic prócz tworzenia nowego projektu - dodam, że podczas jego tworzenia nie wywala mi żadnych błędów.
Wybaczcie za długość, ale wole przekleić wszystko:

Traceback (most recent call last):
43: from bin/rails:4:in <main>' 42: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:287:inrequire’
41: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:253:in load_dependency' 40: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:287:inblock in require’
39: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:29:in require' 38: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:20:inrequire_with_bootsnap_lf
i’
37: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:65:in register' 36: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:inblock in require_with_bo
otsnap_lfi’
35: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:in require' 34: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/commands.rb:18:in<top (required)>’
33: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai
ls/command.rb:46:in invoke' 32: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/command/base.rb:65:inperform’
31: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor.r
b:387:in dispatch' 30: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor/i nvocation.rb:126:ininvoke_command’
29: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor/c
ommand.rb:27:in run' 28: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/commands/server/server_command.rb:142:inperform’
27: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai
ls/commands/server/server_command.rb:142:in tap' 26: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/commands/server/server_command.rb:145:inblock in perform’
25: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in require' 24: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:253:inload_dependency’
23: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in block in require' 22: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:29:inrequire’
21: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:20:in require_with_bootsnap_lf i' 20: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:65:inregister’
19: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:in block in require_with_bo otsnap_lfi' 18: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:inrequire’
17: from D:/ruby/app/rails/blog/config/application.rb:7:in <top (requir ed)>' 16: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun dler.rb:114:inrequire’
15: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun
dler/runtime.rb:65:in require' 14: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun dler/runtime.rb:65:ineach’
13: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun
dler/runtime.rb:76:in block in require' 12: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun dler/runtime.rb:76:ineach’
11: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun
dler/runtime.rb:81:in block (2 levels) in require' 10: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:29:inrequire’
9: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:20:in require_with_bootsnap_lf i' 8: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:65:inregister’
7: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:in block in require_with_bo otsnap_lfi' 6: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:inrequire’
5: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/sqlite3-1.3.13-x64-min
gw32/lib/sqlite3.rb:2:in <top (required)>' 4: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/sqlite3-1.3.13-x64-min gw32/lib/sqlite3.rb:6:inrescue in <top (required)>’
3: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in require' 2: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:253:inload_dependency’
1: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in block in require' C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/bootsnap/load_path_c ache/core_ext/kernel_require.rb:32:inrequire’: cannot load such file – sqlite
3/sqlite3_native (LoadError)

D:\ruby\app\rails\blog>rails server
Traceback (most recent call last):
43: from bin/rails:4:in <main>' 42: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:287:inrequire’
41: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:253:in load_dependency' 40: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:287:inblock in require’
39: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:29:in require' 38: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:20:inrequire_with_bootsnap_lf
i’
37: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:65:in register' 36: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:inblock in require_with_bo
otsnap_lfi’
35: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:in require' 34: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/commands.rb:18:in<top (required)>’
33: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai
ls/command.rb:46:in invoke' 32: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/command/base.rb:65:inperform’
31: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor.r
b:387:in dispatch' 30: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor/i nvocation.rb:126:ininvoke_command’
29: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/thor-0.20.3/lib/thor/c
ommand.rb:27:in run' 28: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/commands/server/server_command.rb:142:inperform’
27: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai
ls/commands/server/server_command.rb:142:in tap' 26: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/railties-5.2.1/lib/rai ls/commands/server/server_command.rb:145:inblock in perform’
25: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in require' 24: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:253:inload_dependency’
23: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in block in require' 22: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:29:inrequire’
21: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:20:in require_with_bootsnap_lf i' 20: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:65:inregister’
19: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:in block in require_with_bo otsnap_lfi' 18: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:inrequire’
17: from D:/ruby/app/rails/blog/config/application.rb:7:in <top (requir ed)>' 16: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun dler.rb:114:inrequire’
15: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun
dler/runtime.rb:65:in require' 14: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun dler/runtime.rb:65:ineach’
13: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun
dler/runtime.rb:76:in block in require' 12: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun dler/runtime.rb:76:ineach’
11: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bundler-1.17.1/lib/bun
dler/runtime.rb:81:in block (2 levels) in require' 10: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:29:inrequire’
9: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:20:in require_with_bootsnap_lf i' 8: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:65:inregister’
7: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo
tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:in block in require_with_bo otsnap_lfi' 6: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/boo tsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:21:inrequire’
5: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/sqlite3-1.3.13-x64-min
gw32/lib/sqlite3.rb:2:in <top (required)>' 4: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/sqlite3-1.3.13-x64-min gw32/lib/sqlite3.rb:6:inrescue in <top (required)>’
3: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in require' 2: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li b/active_support/dependencies.rb:253:inload_dependency’
1: from C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/activesupport-5.2.1/li
b/active_support/dependencies.rb:287:in block in require' C:/tools/ruby25/lib/ruby/gems/2.5.0/gems/bootsnap-1.3.2/lib/bootsnap/load_path_c ache/core_ext/kernel_require.rb:32:inrequire’: cannot load such file – sqlite
3/sqlite3_native (LoadError)

Obecnie skończyły mi się pomysły, wydaje mi się, że spróbowałem wszystkiego (łącznie z odinstalowaniem rubego, gemów, dew kid i tak dalej)
bundle install, update, gem update…
Z wcześniejszą wersją railsów nie miałem problemów, ładnie wszystko działało, mam nadzieje, że jedynym rozwiązaniem nie będzie cofnięcie się w tył (szkoda mi tych kilku dni zabawy z powyższym)
Proszę o pomoc.

< obowiązkowy komentarz o pracowaniu z Ruby na windowsie i postawieniu chociaż wirtualki z linuksem >

Dzięki za sugestję z wirutalką, mimo to nie skorzystam - wcześniej mi działało, więc teraz też doprowadze to jakoś do stanu używalności. Fakt, moja wina bo zachciało mi się aktualizacji - jakbyście mieli jeszcze jakieś pomysły czego to jest wina, lub co z tym zrobić to będę wdzięczny.

Brak sqlite3 którego pewnie nie chcesz używać ale domyślnie z generatora nowej aplikacji wskoczył

Sugestja @Kalaf jest jak najbardziej na miejscu… wirtualizuj

Owszem pewne ruchy M$ sugerują że coś się dzieje w stronę open source.

[…]

do tego Bill powiedział o Win10 że to ich ostatni Windows, no ale to samo mówił o każdym Windows który wyszedł po Windows 95 więc szampana nikt nie otworzył

Co z tym sqlite? - jakoś doinstalować czy…? W poprzedniej wersji wszystko mi normalnie chodziło, nie było żadnych takich problemów. A co do wirtualizacji - Coś pomyślę nad tym.

Nie wiemy jakiej bazy chcesz używać w projekcie – jeśli wystarczy Ci sqlite to musisz go jakoś zainstalować. Prawdopodobnie nikt tutaj nie będzie Ci w stanie powiedzieć jak to zrobić na Windowsie, ale wystarczy, że wygooglujesz
windows rails cannot load such file -- sqlite3/sqlite3_native (LoadError)

będą wymagane podstawy pracy z konsolą linuxa

  1. postaw na wirtualce linuxa

  2. dograj kontrolę wersji rubiego RVM albo rbenv, poczytaj dokumentację o instalacji ruby w ramach RVM albo rbenv

  3. doinstaluj rubiego i przełącz się na niego z systemowego (dokuemntacja RVM lub rbenv)

  4. jest coś takiego jak gemset bardzo przydatne na developerce poczytaj o gemsetach i ustaw sobie oprócz wersji rubiego jeszcze gemset

  5. a potem już z górki

jakbyś miał trudności w samym linuksie z konfiguracją to prędzej się znajdzie ktoś do pomocy przy Linuxie niż przy Windows

EDIT:

Wiem jest jeszcze docker ale może najpierw klasycznie ? :wink:

Rozwiązałem w końcu problem - właściwie nie do końca rozwiązałem, tylko bardziej ominołem.
Tak czy siak ważne, że działa, aczkolwiek nie jestem do końca zadowolony z siebie.
Wywaliłem wszystko jeszcze raz i zainstalowałem railsy z railsinstaller.org
Railsy najnowsze, ruby starsze - nie do końca o to mi chodziło, ale no cóż - ważne, że działa.
Dzięki za odpowiedzi i sugestje - mam nadzieje, że innym się przyda, jak będą mieli problemy z railsami na windowsie.
Szczególnie dzięki za tego linuksa, w końcu muszę ogarnąć temat, a sytuacja mnie do tego zachęciła.