Problem z CarrierWave

Wyskakuje mi błąd :

undefined method `photo’ for 1:Fixnum

Posiadam widok parszal, z którego korzystam w kliku miejscach
_products.html.erb

<% products.each_slice(3) do |slice| %>                            
 <div class="row">                                    
  <% slice.each do |product| %>                             
    <div class="col-md-4">                              
     <div class="thumbnail">                             
      <%= link_to product_path(product) do %>
       <% image_tag product.photo.url(:thumb) %>
      <% end %>
      <div class="caption">
       <h3><%= link_to Faker::Hacker.noun.titleize, product_path(1) %></h3>         
       <p><%= simple_format(truncate(Faker::Hacker.say_something_smart, length: 90)) %></p> 
       <p class="lead"><%= number_to_currency Faker::Number.decimal(2, 2) %></p>      
       <p>
        <%= link_to "#", class: "btn btn-primary" do %>
          <span class="fa fa-shopping-cart"></span> Dodaj do koszyka       
        <% end %>
       </p>
      </div>
     </div>
    </div>
  <% end %>
 </div>
<% end %>

Wygenerowany uploader za pomoca CarrierWawe
product_photo_uploader.rb

 class ProductPhotoUploader < CarrierWave::Uploader::Base 

  include CarrierWave::MiniMagick
  storage :file

  def store_dir
    "uploads/#{model.class.to_s.underscore}/#{mounted_as}/#{model.id}"
  end
  
   version :thumb do
     process :resize_to_fit => [320, 240]
   end

   version :details do
    process :resize_to_fit => [640, 480]
   end
 end

modele produktu i kategorii

class Product < ActiveRecord::Base
  belongs_to :category

 validates :name, presence: true            
 validates :description, presence: true        
 validates :price, numericality: { greater_than: 0.0 } 
 validates :category, presence: true          


 mount_uploader :photo, ProductPhotoUploader
 
   def to_param
     "#{id}-#{name}".parameterize
   end
 end


class Category < ActiveRecord::Base
   has_many :products
   validates :name, presence: true 
end

Kontroler:

 class ProductsController < ApplicationController
  def index
   @products = Product.order(created_at: :desc).limit(9)
  end

  def show
   @product = Product.find(params[:id])
   @category = @product.category
  end
end

BazaDanych

 ActiveRecord::Schema.define(version: 20170120184859) do

    create_table "categories", force: :cascade do |t|
     t.string  "name",    limit: 255
     t.datetime "created_at",       null: false
     t.datetime "updated_at",       null: false
    end

    create_table "products", force: :cascade do |t|
     t.string  "name",       limit: 255
     t.text   "description",   limit: 65535
     t.text   "long_description", limit: 65535
     t.string  "photo",      limit: 255
     t.decimal "price",             precision: 10
     t.integer "category_id",   limit: 4
     t.datetime "created_at",                  null: false
     t.datetime "updated_at",                  null: false
    end

   add_index "products", ["category_id"], name: "index_products_on_category_id", using: :btree

   add_foreign_key "products", "categories"
 end

Oraz mam takze seedy ktorymi wypelniam BD

   8.times do                          
    Category.create! name: Faker::Hacker.ingverb.capitalize  
   end

   category_ids = Category.pluck(:id)             
                             
                             

   print "Product "
   200.times do    
      product = Product.create! name: "#{Faker::Hacker.verb} #{Faker::Hacker.noun}".capitalize, # dajemy naze
             description: Faker::Hacker.say_something_smart,         
             long_description: Faker::Lorem.paragraphs(3).join("\n\n"),   
             category_id: category_ids.sample,               
             price: Faker::Number.decimal(3, 2)               
      product.remote_photo_url = Faker::Avatar.image(         
        product.name.parameterize,
         "640x480",         # ma miec rozmiar
         "jpg",           # byc w formacie jpg
         "set#{[1, 2, 3].sample}", 
         "bg#{[1, 2].sample}"    
      )
      product.save  
      print "."   
    end
  puts

Gemfile wyglada tak:

 source 'https://rubygems.org'
 gem 'rails', '4.2.5.1'
 gem 'mysql2', '>= 0.3.13', '< 0.5'
 gem 'sass-rails', '~> 5.0'
 gem 'uglifier', '>= 1.3.0'
 gem 'coffee-rails', '~> 4.1.0'
 gem 'jquery-rails'
 gem 'turbolinks'
 gem 'jbuilder', '~> 2.0'
 gem 'sdoc', '~> 0.4.0', group: :doc
 gem 'thor', '~> 0.19.3'

 gem 'faker'           
 gem 'letter_opener'      
 gem 'carrierwave'        
 gem 'mini_magick'        
 gem 'simple_form'       
 gem 'twitter-bootstrap-rails' 
 gem 'ransack'         
 gem 'kaminari'       
 gem 'rails-i18n'       
 gem 'statesman'   

 group :development, :test do
   gem 'byebug'
 end

 group :development do
  gem 'web-console', '~> 2.0'

 gem 'spring'
 end

Routes:

 resources :products, only: [:show, :index], path: "produkt"  
 resources :categories, only: [:show], path: "kategoria"     
 root to: 'products#index'

Widok index

  <h1>Najnowsze produkty</h1>
  <%= render partial: 'products', locals: { products: (1..9) } %>

W czym może być problem, ktos coś ?

chyba powinno być <%= …

<%= image_tag product.photo.url(:thumb) %>

Niestety nie

w kontrolerze definiujesz:

@products = …

w widoku używasz

<% products.each_slice(3)…

używasz jakiegoś helpera ?

zamień na:

@products.each_slice(3)

brakuje: @

I tutaj masz racje.

<% @products.each_slice(3) do |slice| %>
I tak używam helpera
Będę wyswietlac 9 elementow, wiec od 1 do 9 sobie wyliczymy i uzyjemy helpera each_slice ktory nam podzieli te tablice na iles tablic, ktora kazda z nich bedzie zawierala po trzy elementy - w skrócie.

Nie wiem czemu nadal nie wyswietla mi zdjecia z FAKERA.
Baza zaladowana z seedow i wypelniona danymi,
wszystko wczytalo typu, name, opis, cena itd. lecz nie zdjecia
ktos cos?

w akcji index dodaj linijkę

render text: @products.first.photo.url(:thumb)

i wklej co dała przeglądarka

jakby dało pustą stronę to dodaj inspect na końcu

render text: @products.first.photo.url(:thumb).inspect

coś musi pokazać :slight_smile:

zwraca nil

a samo product.photo.url coś ci zwraca?

weź pod lupę store_dir

a raczej mam na myśl path generowany_przez store_dir

czy są na tym path uprawnienia do zapisu

sprawdzimy czy processing wykonał się poprawnie

czy coś fizycznie jest w katalogu uploads/product/ po seedzie bazy?

zrób w bash tree dla katalogu uploads/product
`

tree uploads/product/

pusty
przeszukam kod jeszcze

zanim ruszysz carrier_wave

bieżemy pod lupę seeds.rb

pytanie czy Faker wogóle coś robi

wycinek z seeds.rb

zrób z tego jedną linijkę i wstaw do naszego

 render text: ...

w kontrolerze

wynik poproszę

Ogółem:

product.remote_photo_url = Faker::Avatar.image(  # Generujemy losowy obrazek produktu
  product.name.parameterize,
  "640x480",         # ma miec rozmiar
  "jpg",           # byc w formacie jpg
  "set#{[1, 2, 3].sample}",  # obrazek ma byc wykorzystany ze wszystkich setow 1-set wyswietla roboty, 2-set twarze robotow, 3-set potworki
  "bg#{[1, 2].sample}"    # tutaj mowimy z ktorego tla losoego bedziemy korzystac
)

a po wykonaniu tego co wkleiłeś

product.remote_photo_url

dostaje url do pliku czy tylko nil ?

odpal

rails c

sprawdzimy na przykładzie czy Faker wie co ma robić w konsoli railsów

p = Product.new
p.remote_photo_url = Faker....(wszystkie parametry z twojego poprzedniego posta)

# jeżeli tu będzie nil to Faker nie umie zrobić url do pliku
p.remote_photo_url.inspect

Po odpaleniu apki i wstawieniu w jeden z widokow ( <%= render text: @products.first.photo.url(:thumb).inspect %>), dostaje nila
a w konsoli sprawdzam.
I tu masz racje, zerne na dokumentacje FAKERA
zerknij na priv

Nie no nie będę stawiał całego Twojego stacka :slight_smile:

Jesteśmy blisko z rozwiązaniem

Widze 2 drogi a raczej 3 :blush:
1.

zapominasz na chwilę że masz carrier_wave I w konsoli railsów manipulujesz parametrami Fakera aż zrozumie o co chodzi

Pomijasz Fakera wstawiasz normalnie ręcznie w uruchomionej aplikacji jakiś produkt … myślę że masz widok/akcję products/new i jakiś plik graficzny fizycznie na dysku

Jeżeli nie masz jeszcze akcji new robisz ręczny test carrier_wave uploadera na pojedynczym pliku graficznym

wybierz jakiś plik graficzny z prostą ścieżką i nazwą

w konsoli railsów:

# mam nadzieje że w development masz chodziaż jeden produkt
product = Product.first

uploader = ProductPhotoUploader.new(product, :photo)
File.open("/home/uzytkownik/..../pełna_ścieżka_do_pliku.jpg") { |img|
 uploader.store!(img) 
}

i po tym zrób wspomniane już tree w bash :slight_smile:

jak pojawi się pliik w odpowiednich subfolderach wersji to carrier_wave działa a Faker no cóż można sobie bazę spreparować ręcznie :slight_smile:

jak uploader nie utworzy ręcznie wersji to każdy processing z osobna trzeba będzie tymczasowo zakomentować żeby znaleźć winowajcę :slight_smile:

z naszych wcześniejszych postów wynika że nigdy kod nie dotarł do carrier_wave :slight_smile: więc jestem ciekaw czy pójdzie ręcznie