Problem z odpaleniem servera

Gdy chcę odpalić serwer dostaje taki komunikat

  => Booting WEBrick
=> Rails 4.1.0 application starting in development on http:// 0.0.0.0:3000
=> Run `rails server -h` for more startup options
=> Notice: server is listening on all interfaces (0.0.0.0). Consider using 127.0.0.1 (--binding option)
=> Ctrl-C to shutdown server
Exiting
C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/data_source.rb:1
99:in `rescue in create_default_data_source': No timezone data source could be f
ound. To resolve this, either install TZInfo::Data (e.g. by running `gem install
 tzinfo-data`) or specify a zoneinfo directory using `TZInfo::DataSource.set(:zo
neinfo, zoneinfo_path)`. (TZInfo::DataSourceNotFound)
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/dat
a_source.rb:196:in `create_default_data_source'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/dat
a_source.rb:62:in `block in get'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/dat
a_source.rb:61:in `synchronize'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/dat
a_source.rb:61:in `get'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/tim
ezone.rb:601:in `data_source'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/tim
ezone.rb:114:in `get'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/tim
ezone_proxy.rb:84:in `real_timezone'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/tim
ezone_proxy.rb:52:in `period_for_utc'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/tzinfo-1.1.0/lib/tzinfo/tim
ezone.rb:524:in `current_period'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/core_ext/object/try.rb:45:in `public_send'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/core_ext/object/try.rb:45:in `try'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/values/time_zone.rb:223:in `utc_offset'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/values/time_zone.rb:396:in `block in []'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/values/time_zone.rb:396:in `tap'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/values/time_zone.rb:396:in `[]'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/core_ext/time/zones.rb:60:in `find_zone!'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/activesupport-4.1.0/lib/act
ive_support/railtie.rb:20:in `block in <class:Railtie>'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/in
itializable.rb:30:in `instance_exec'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/in
itializable.rb:30:in `run'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/in
itializable.rb:55:in `block in run_initializers'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:150:in `block in tsort_each'

    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:183:in `block (2 levels) in
each_strongly_connected_component'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:219:in `each_strongly_connec
ted_component_from'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:182:in `block in each_strong
ly_connected_component'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:180:in `each'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:180:in `each_strongly_connec
ted_component'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/2.0.0/tsort.rb:148:in `tsort_each'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/in
itializable.rb:54:in `run_initializers'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/ap
plication.rb:288:in `initialize!'
    from C:/Ruby200-x64/bin/blog2/config/environment.rb:5:in `<top (required
)>'
    from C:/Ruby200-x64/bin/blog2/config.ru:3:in `require'
    from C:/Ruby200-x64/bin/blog2/config.ru:3:in `block in <main>'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/builder
.rb:55:in `instance_eval'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/builder
.rb:55:in `initialize'
    from C:/Ruby200-x64/bin/blog2/config.ru:in `new'
    from C:/Ruby200-x64/bin/blog2/config.ru:in `<main>'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/builder
.rb:49:in `eval'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/builder
.rb:49:in `new_from_string'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/builder
.rb:40:in `parse_file'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/server.
rb:277:in `build_app_and_options_from_config'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/server.
rb:199:in `app'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/server.rb:50:in `app'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/rack-1.5.2/lib/rack/server.
rb:314:in `wrapped_app'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/server.rb:130:in `log_to_stdout'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/server.rb:67:in `start'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/commands_tasks.rb:81:in `block in server'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/commands_tasks.rb:76:in `tap'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/commands_tasks.rb:76:in `server'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands/commands_tasks.rb:40:in `run_command!'
    from C:/Ruby200-x64/lib/ruby/gems/2.0.0/gems/railties-4.1.0/lib/rails/co
mmands.rb:17:in `<top (required)>'
    from bin/rails:4:in `require'
    from bin/rails:4:in `<main>'

W jaki sposób to naprawić?

Spróbuj doinstalować gem tzinfo i tzinfo-data. Jeśli to nic nie da zmień wersję na 32bity i wtedy odpal ten sam kod. Kodzenie w railsach na Windowsie nie jest zbyt dobrym pomysłem i często przyprawia o ból głowy.

(link do podobnego problemu: https://teamtreehouse.com/forum/server-is-shutting-down-automatically)