Problem z RVM i instalacją Rubiego

Witam,

zainstalowalem dzisiaj świeżego ubuntu 11.10 i napotkalem pewien problem przy instalacji rubiego. Po zainstalowaniu RVM`a wpisalem w konsoli rvm install 1.9.2 Taki oto napotkałem błąd:

Compiling yaml in /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4.
[color=#FF0000]ERROR: Error running 'make ', please read /home/muody/.rvm/log/ruby-1.9.2-p290/yaml/make.log[/color]
[color=#FF0000]ERROR: Error running ‘make install’, please read /home/muody/.rvm/log/ruby-1.9.2-p290/yaml/make.install.log[/color]

Tutaj całą informacja z konsoli:

[code]Installing Ruby from source to: /home/muody/.rvm/rubies/ruby-1.9.2-p290, this may take a while depending on your cpu(s)…

ruby-1.9.2-p290 - #fetching
ruby-1.9.2-p290 - #extracted to /home/muody/.rvm/src/ruby-1.9.2-p290 (already extracted)
Fetching yaml-0.1.4.tar.gz to /home/muody/.rvm/archives
Extracting yaml-0.1.4.tar.gz to /home/muody/.rvm/src
Configuring yaml in /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4.
Compiling yaml in /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4.
ERROR: Error running 'make ', please read /home/muody/.rvm/log/ruby-1.9.2-p290/yaml/make.log
Installing yaml to /home/muody/.rvm/usr
ERROR: Error running ‘make install’, please read /home/muody/.rvm/log/ruby-1.9.2-p290/yaml/make.install.log
ruby-1.9.2-p290 - #configuring
ruby-1.9.2-p290 - #compiling
ruby-1.9.2-p290 - #installing
Retrieving rubygems-1.8.10
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 243k 100 243k 0 0 191k 0 0:00:01 0:00:01 --:–:-- 276k
Extracting rubygems-1.8.10 …
Removing old Rubygems files…
Installing rubygems-1.8.10 for ruby-1.9.2-p290 …
Installation of rubygems completed successfully.
ruby-1.9.2-p290 - adjusting #shebangs for (gem irb erb ri rdoc testrb rake).
ruby-1.9.2-p290 - #importing default gemsets (/home/muody/.rvm/gemsets/)
Install of ruby-1.9.2-p290 - #complete[/code]
Tak wygląda plik make.log

[2011-10-31 18:10:44] make CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd . && /bin/bash /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/config/missing --run aclocal-1.11 cd . && /bin/bash /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/config/missing --run automake-1.11 --foreign CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd . && /bin/bash /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/config/missing --run autoconf /bin/bash ./config.status --recheck running CONFIG_SHELL=/bin/bash /bin/bash ./configure --prefix=/home/muody/.rvm/usr --no-create --no-recursion checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c checking whether build environment is sane... yes checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p checking for gawk... no checking for mawk... mawk checking whether make sets $(MAKE)... yes checking for gcc... gcc checking whether the C compiler works... yes checking for C compiler default output file name... a.out checking for suffix of executables... checking whether we are cross compiling... no checking for suffix of object files... o checking whether we are using the GNU C compiler... yes checking whether gcc accepts -g... yes checking for gcc option to accept ISO C89... none needed checking for style of include used by make... GNU checking dependency style of gcc... gcc3 checking how to run the C preprocessor... gcc -E checking whether ln -s works... yes checking whether make sets $(MAKE)... (cached) yes checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking host system type... x86_64-unknown-linux-gnu checking how to print strings... printf checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep checking for egrep... /bin/grep -E checking for fgrep... /bin/grep -F checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /usr/bin/nm -B checking the name lister (/usr/bin/nm -B) interface... BSD nm checking the maximum length of command line arguments... 3458764513820540925 checking whether the shell understands some XSI constructs... yes checking whether the shell understands "+="... yes checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to x86_64-unknown-linux-gnu format... func_convert_file_noop checking how to convert x86_64-unknown-linux-gnu file names to toolchain format... func_convert_file_noop checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r checking for objdump... objdump checking how to recognize dependent libraries... pass_all checking for dlltool... no checking how to associate runtime and link libraries... printf %s\n checking for ar... ar checking for archiver @FILE support... @ checking for strip... strip checking for ranlib... ranlib checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok checking for sysroot... no checking for mt... mt checking if mt is a manifest tool... no checking for ANSI C header files... yes checking for sys/types.h... yes checking for sys/stat.h... yes checking for stdlib.h... yes checking for string.h... yes checking for memory.h... yes checking for strings.h... yes checking for inttypes.h... yes checking for stdint.h... yes checking for unistd.h... yes checking for dlfcn.h... yes checking for objdir... .libs checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no checking for gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC checking if gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes checking if gcc static flag -static works... yes checking if gcc supports -c -o file.o... yes checking if gcc supports -c -o file.o... (cached) yes checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld -m elf_x86_64) supports shared libraries... yes checking whether -lc should be explicitly linked in... no checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so checking how to hardcode library paths into programs... immediate checking whether stripping libraries is possible... yes checking if libtool supports shared libraries... yes checking whether to build shared libraries... yes checking whether to build static libraries... yes checking for doxygen... false checking for ANSI C header files... (cached) yes checking for stdlib.h... (cached) yes checking for an ANSI C-conforming const... yes checking for size_t... yes configure: creating ./config.status /bin/bash ./config.status config.status: creating yaml-0.1.pc config.status: creating include/Makefile config.status: creating src/Makefile config.status: creating Makefile config.status: creating tests/Makefile config.status: creating win32/Makefile config.status: creating config.h config.status: config.h is unchanged config.status: executing depfiles commands config.status: executing libtool commands (CDPATH="${ZSH_VERSION+.}:" && cd . && /bin/bash /home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/config/missing --run autoheader) rm -f stamp-h1 touch config.h.in cd . && /bin/bash ./config.status config.h config.status: creating config.h config.status: config.h is unchanged make all-recursive make[1]: Wejście do katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4' Making all in include make[2]: Wejście do katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/include' make[2]: Nie ma nic do zrobienia w `all'. make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/include' Making all in src make[2]: Wejście do katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/src' /bin/bash ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -g -O2 -MT api.lo -MD -MP -MF .deps/api.Tpo -c -o api.lo api.c mv -f .deps/api.Tpo .deps/api.Plo mv: nie można wykonać stat na `.deps/api.Tpo': Nie ma takiego pliku ani katalogu make[2]: *** [api.lo] Błąd 1 make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/src' make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1 make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4' make: *** [all] Błąd 2
A tak wygląda plik make.install.log

[2011-10-31 18:10:53] make install Making install in include make[1]: Wejście do katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/include' make[2]: Wejście do katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/include' make[2]: Nie ma nic do zrobienia w `install-exec-am'. test -z "/home/muody/.rvm/usr/include" || /bin/mkdir -p "/home/muody/.rvm/usr/include" /usr/bin/install -c -m 644 yaml.h '/home/muody/.rvm/usr/include/.' make[2]: Opuszczenie katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/include' make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/include' Making install in src make[1]: Wejście do katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/src' /bin/bash ../libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -g -O2 -MT api.lo -MD -MP -MF .deps/api.Tpo -c -o api.lo api.c mv -f .deps/api.Tpo .deps/api.Plo mv: nie można wykonać stat na `.deps/api.Tpo': Nie ma takiego pliku ani katalogu make[1]: *** [api.lo] Błąd 1 make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/muody/.rvm/src/yaml-0.1.4/src' make: *** [install-recursive] Błąd 1

Jakiś czas temu opisałem proces instalacji w poprzedniej wersji Ubuntu. Sprawdź, czy masz zainstalowane wszystkie wymagane biblioteki.

Na wszystkie sposoby probuje to instalować i zawsze mam ten sam błąd :confused: Ty sposobem co podesłałeś linka tez zrobiłem i dalej to samo…

Spróbuj zainstalować RVMa jako nie-su

Niestety ale nic nie pomaga :confused:

Pół dnia straciłem na to a rozwiązania dalej nie mam. Najgorsze jest to, że nie mogę znaleźć podobnego błędu na necie…

Prześpij się, bo teraz tego nie rozwiążesz. Patrząc na log to b. dziwna sprawa - gcc nie produkuje pliku, który powinno. Może spróbuj zainstalować inną wersję gcc (starszą/nowszą) - ale nie dzisiaj - jutro.

No ok, faktycznie tak zrobie (W sensie pojde spac). Ale mnie jeszcze jedna rzecz nurtuje. Czy w tym przypadku może mieć znaczenie to, że system jest 64 bitowy? :slight_smile:

Nie sądzę. Istotne są te linijki:

gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I../include -g -O2 -MT api.lo -MD -MP -MF .deps/api.Tpo -c -o api.lo api.c mv -f .deps/api.Tpo .deps/api.Plo mv: nie można wykonać stat na `.deps/api.Tpo': Nie ma takiego pliku ani katalogu
gcc nie tworzy pliku, który powinno (api.Tpo). Możliwe, że jest jeszcze jakiś błąd z prawami do katalogu lub coś podobnego.

No i powyższy link pomógł w tej sytuacji :slight_smile:

Wystarczy edytować ~/.rvm/./scripts/functions/pkg

i w 67 linice wstawić “autoreconf” przed “./configure”

[code]67c67
< “${configure:-”${rvm_configure_env:-""} ./configure --prefix="${prefix_path:-"$rvm_usr_path"}""} ${rvm_configure_flags:-""} $configure_flags" \

> “${configure:-”${rvm_configure_env:-""} autoreconf; ./configure --prefix="${prefix_path:-"$rvm_usr_path"}""} ${rvm_configure_flags:-""} $configure_flags" [/code]