Problem z wywołaniem rake na Heroku

Podczas wywołania rake task:do_task którego stworzyłem na localhoscie wszystko działa poprawnie natomiast jeżeli wywołuje go na Heroku wyskaują mi błędy

NoMethodError: undefined method `+' for nil:NilClass
/app/lib/tasks/Task.rake:23:in `block (3 levels) in <top (required)>'
/app/vendor/bundle/ruby/2.0.0/gems/activerecord-4.1.8/lib/active_record/relation/delegation.rb:46:in `each'
/app/vendor/bundle/ruby/2.0.0/gems/activerecord-4.1.8/lib/active_record/relation/delegation.rb:46:in `each'
/app/lib/tasks/Task.rake:17:in `block (2 levels) in <top (required)>' 
Tasks: TOP => task:do_task => task:sum

tak wygląda Rake

namespace :task do
 desc " Destroy all unfinished task :D "
   task :false => :environment do
    List.unfinished.destroy_all
      puts "all unfinished taks are destroy"
  end
  
  desc "Destroy all finished task :D"
    task :true => :environment do
    List.done.destroy_all
        puts "all finished taks are destroy"
  end
  
  desc "sum all finished task "
    task :sum => :environment do
      # User.find_each do |u|
      User.all.each do |u|
        user = User.find(id = u.id )
        puts user_point = User.find(id = u.id).point 
        puts list_point = List.joins(:user).where(:user_id => u.id).done.sum(:point)
        user_point.to_i
        list_point.to_i
        sum = user_point + list_point
        user.update(:point => sum )  
    end
      puts "all task sum "
  end

    desc "task to doing"
      task :do_task => [:environment,:sum,:true] do
        puts "done :)"
    end
end

Witaj,
zmienna user_point w tym wypadku jest nil-em i dlatego rake task się wywala.

sum = user_point + list_point

Dla przykładu odpal sobie w irb:

nil + 1

i dostaniesz taki sam wyjątek.

1 Like

Dzięki nie zauważyłem że wartość jest nil :slight_smile:

polecam nie w rake taskach wywoływać tylko inne klasy a nie pisać jakąś logike, dzięki temu będziesz miał lepszą możliwość przetestowania twojego kodu