Programista www

Poszukuję developera PHP lub RUBY-ON-RAILS lub JRUBY-ON-RAILS do pracy nad serwisem internetowym. Wymagana:

  • znajomość praktyczna frameworków webowych PHP / ROR / JROR
  • znajomość praktyczna standardu REST
  • programowanie obiektowe

Projekt obejmuje wykonanie/oprogramowanie warstwy prezentacji systemu informatycznego.

Dostarczone będą “pocięte” htmle; komunikacja z warstwą logiki biznesowej odbywać się będzie poprzez standard REST

Zlecenie od konca stycznia/poczatku lutego.