Prywatny setter

Hej,

czy jest możliwość stworzenia w jakiś sposób prywatnego settera? Gdy miałem:

private
 def elements=(elem)
  elements = elem
 end

to rspec pluł takimi błędami.

https://s23.postimg.org/ehpc3c3uj/Virtual_Box_Debian_Rails_20_01_2017_19_36_51.png

attr_reader :elements

private

attr_writer :elements

Rspec pluł Ci błędami, bo próbowałeś się odwołać do prywatnej metody spoza klasy (MathSet.new.elements = costam)

po zmianie dalej pluje :frowning:

No bo jak coś jest prywatne to możesz się do tego odwołać tylko z wewnątrz klasy. Poza tą klasą, ta metoda nie istnieje. Dlaczego w ogóle chcesz żeby ten setter był prywatny?

Wiem i uzywam go tylko i wyłącznie wewnątrz klasy MathSet, więc nie wiem o co chodzi?
Potrzebujego bo muszę zrobić przypisania w metodzie - i * .

class MathSet
 attr_reader :elements

 def initialize(*e)
  @elements = e.uniq;
 end

 def count
  @elements.length
 end

 def +(e)
  if e.is_a? MathSet
   e.elements.each do |elem|
    @elements << elem unless @elements.include?(elem)
   end
   self
  else
   @elements << e unless @elements.include?(e);
   self
  end
 end

 def -(e)
  if e.is_a? MathSet
   new_set = MathSet.new
   new_set.elements = @elements.reject { |elem| e.elements.include?(elem)}
   new_set
  else
   if @elements.include?(e)
    @elements.delete(e)
    self
   else
    raise 'Element does not exist in this set!'
   end
  end
 end

 def *(set)
  if set.is_a? MathSet
   new_set = MathSet.new
   new_set.elements = @elements.select{ |elem| set.elements.include?(elem)}
   new_set
  else
   raise ArgumentError ,'Argument is not a set!'  
  end
 end

 private
  attr_writer :elements

end

Uściślając: jeśli coś jest prywatne, to możesz się do tego odwołać tylko z wewnątrz tej samej klasy oraz tylko w obrębie tego samego obiektu. Cytując podręcznik: Każdy obiekt danej klasy może wywoływać metody prywatne tylko na rzecz samego siebie.

W linijce 26 tworzysz nowy obiekt MathSet (new_set), i linijkę niżej próbujesz użyć jego prywatnego settera elements z zewnątrz (czyli z aktualnego obiektu):
new_set.elements = @elements.reject { |elem| e.elements.include?(elem)}
Stąd błąd.

Masz dwa wyjścia:

 1. Zamiast private, użyj protected. Ten modyfikator działa właśnie tak, że pozwala na dostęp do metody (tutaj: settera) wszystkim obiektom danej klasy.

 2. Zamiast używać settera w linijce 27 (i analogicznie dla operatora *), utwórz nowy obiekt MathSet z nowymi elementami przekazanymi w konstruktorze:

  new_elements = @elements.reject { |elem| e.elements.include?(elem) }
  MathSet.new(new_elements)
  

  Dzięki temu będziesz mógł zostawić ten setter prywatny.

1 Like

Dzięki teraz już wiem o co chodzi :wink:

Do tego nie testuje sie prywatnych metod. Testuj interfejsy wyzszego poziomu

Wiem i nie testuję, dlatego właśnie nie wiedziałem czemu tak się dzieje.
Mój spec:

require_relative '../math_set'

describe MathSet do
 
 describe '#count' do
  before(:all) do
   @set1 = MathSet.new
   @set2 = MathSet.new(1,2,3,3)
  end

  it 'returns 0 when empty set' do
   expect(@set1.count).to eq 0
  end

  it 'returns set size' do
   expect(@set2.count).to eq 3
  end
 end

 describe '#+' do
  
  before(:each) do
   @num = 5
   @num1 = 3
   @num2 = 4
   @set1 = MathSet.new
   @set2 = MathSet.new(@num1,@num2)
  end

  it 'adds element to set' do
   @set1 + @num
   expect(@set1.elements).to include(@num) 
  end

  it 'unites two sets' do
   set3 = @set1 + @set2
   expect(set3.elements).to include(@num1)
   expect(set3.elements).to include(@num2)
  end

  it 'does not repeat same elements' do
   num1 = 3
   num2 = 5
   set = MathSet.new(num1,num2)
   set = set + @set2
   expect(set.elements).to include(num2)
   expect(set.count).to eq 3
  end

 end

 describe '#-' do
  before(:each) do
   @set1 = MathSet.new(2,3)
   @num1 = 3
   @not_existing_num = 7
  end

  describe 'element' do
   
   describe 'if element exists in set' do
    
    it 'removes it' do
     @set1 - @num1
     expect(@set1.elements).to_not include(@num1)
    end

   end

   describe 'if element does not exits in set' do
    it 'raises an exception' do
     expect{@set1 - @not_existing_num}.to raise_error('Element does not exist in this set!')
    end
   end
  
  end

  describe 'sets' do
   before(:each) do
    @num = [1,2,3,4]
    @set1 = MathSet.new(@num[1],@num[3],@num[2])
    @set2 = MathSet.new(@num[1],@num[0])
   end

   it 'substracts two sets' do
    set3 = @set1 - @set2
    expect(set3.elements).to include(@num[3])
    expect(set3.elements).to include(@num[2])
    expect(set3.elements).to_not include(@num[1])
   end

  end
 end

 describe '#*' do
  before(:each) do
   @num = [1,2,3,4,5,6]
   @set1 = MathSet.new(@num[1],@num[3],@num[2],@num[5])
   @set2 = MathSet.new(@num[1],@num[0],@num[5],@num[2],@num[4])
  end

  describe 'sets' do
   it 'returns intersection of two sets' do
    set = @set1 * @set2
    expect(set.elements).to include(@num[1])
    expect(set.elements).to include(@num[5])
    expect(set.elements).to include(@num[2])
    expect(set.count).to eq 3
   end
  end

  describe 'sth different' do
   it 'raises ArgumentError' do
     expect{ @set1 * ""}.to raise_error('Argument is not a set!')
   end
  end
 end

end

Sporo mozna by te testy “ulepszyc” na poczatku poczytaj o let i let! to juz duzo pomoze

Ja bym w ogóle nie wchodził w let i let! w tych testach. NIe ma praktycznie żadnych przesłanek dla których @set1, @set2 i im podobne muszą być tworzone w ogólnym kontekście. To się wydaje wygodne. Ale potem jesteś w 70 lini pliku testowego i musisz szukać po kaskadach kontekstów, letów i beforów w jakim tak naprawdę jesteś stanie. W zamian tego możesz sobie stworzyć stan w teście i wtedy od razu patrząc na test wiesz dokładnie co się dzieje. Najlepiej jeszcze zdefiniować helper metody dzięki którym lepiej się czyta test.

Więc zamiast tego

it 'returns 0 whhen empty set' do
   expect(@set1.count).to eq 0
end

I patrząc na to nie masz pojęcia co to jest @set1 i trzeba iść w górę i szukać w jakim jesteś kontekście, możesz zrobić:

it 'returns 0 when empty set' do
 empty_set = build_math_set([])
 expect(empty_set.count).to eq(0)
end

Wszystko jasne jak słońce.

1 Like

Dzięki za porady :slight_smile: dopiero zaczynam z RSpec’kiem :wink: