Rails 2.0 i netbeands problem z odpaleniem railsa z myslem

Witam Tworze sobie projekt w netbeands projekt rails 2.0 interpretator mam zainstalowany na c:\ruby jego wersja to 1.8.6…
w projekcje pokazuje interpretator na c:\ i robie update rails 2.0.2 dziś nowe paczki mi doszły i projekt tworzy sie edytuje plik database i wprowadzam dane dla mysqla później tworze kontroler z widokiem i robie metodę index i w niej wysiedlam text odpalam niby dobrze ale pokazują mi sie błędy

[code]Mysql::Error in Rails/infoController#properties
#28000Access denied for user ‘root’@‘localhost’ (using password: NO)RAILS_ROOT: C:/Users/dzesi/Documents/NetBeansProjects/rails

Application Trace | Framework Trace | Full Trace
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/vendor/mysql.rb:523:in read' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/vendor/mysql.rb:153:inreal_connect’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:471:in connect' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:165:ininitialize’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:88:in new' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:88:inmysql_connection’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:291:in send' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:291:inconnection=’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:259:in retrieve_connection' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:78:inconnection’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/query_cache.rb:8:in cache' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/caching.rb:677:inperform_action’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:524:in send' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:524:inprocess_without_filters’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/filters.rb:685:in process_without_session_management_support' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/session_management.rb:123:inprocess’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:388:in process' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:171:inhandle_request’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:115:in dispatch' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:126:indispatch_cgi’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:9:in dispatch' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:112:inhandle_dispatch’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:78:in service' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:92:inservice’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:54:in run' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:168:instart_thread’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:162:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:162:instart_thread’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:114:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:109:ineach’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:109:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:23:instart’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:99:in start' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:62:indispatch’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/commands/servers/webrick.rb:66
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:in gem_original_require' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:inrequire’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:496:in require' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:342:innew_constants_in’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:496:in require' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/commands/server.rb:39 C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:ingem_original_require’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:in require' script/server:3C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/vendor/mysql.rb:523:inread’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/vendor/mysql.rb:153:in real_connect' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:471:inconnect’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:165:in initialize' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:88:innew’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:88:in mysql_connection' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:291:insend’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:291:in connection=' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:259:inretrieve_connection’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:78:in connection' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/query_cache.rb:8:incache’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/caching.rb:677:in perform_action' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:524:insend’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:524:in process_without_filters' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/filters.rb:685:inprocess_without_session_management_support’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/session_management.rb:123:in process' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:388:inprocess’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:171:in handle_request' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:115:indispatch’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:126:in dispatch_cgi' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:9:indispatch’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:112:in handle_dispatch' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:78:inservice’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:92:in service' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:54:inrun’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:168:in start_thread' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:162:instart’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:162:in start_thread' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:114:instart’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:109:in each' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:109:instart’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:23:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:99:instart’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:62:in dispatch' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/commands/servers/webrick.rb:66 C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:ingem_original_require’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:in require' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:496:inrequire’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:342:in new_constants_in' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:496:inrequire’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/commands/server.rb:39
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:in gem_original_require' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:inrequire’
script/server:3Request
Parameters:

None
Show session dump


flash: !map:ActionController::Flash::FlashHash {}

Response
Headers:

{“cookie”=>[],
“Cache-Control”=>“no-cache”}
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/vendor/mysql.rb:523:in read' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/vendor/mysql.rb:153:inreal_connect’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:471:in connect' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:165:ininitialize’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:88:in new' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/mysql_adapter.rb:88:inmysql_connection’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:291:in send' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:291:inconnection=’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:259:in retrieve_connection' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_specification.rb:78:inconnection’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activerecord-2.0.2/lib/active_record/query_cache.rb:8:in cache' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/caching.rb:677:inperform_action’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:524:in send' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:524:inprocess_without_filters’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/filters.rb:685:in process_without_session_management_support' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/session_management.rb:123:inprocess’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/base.rb:388:in process' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:171:inhandle_request’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:115:in dispatch' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:126:indispatch_cgi’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/actionpack-2.0.2/lib/action_controller/dispatcher.rb:9:in dispatch' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:112:inhandle_dispatch’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:78:in service' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:92:inservice’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/httpserver.rb:54:in run' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:168:instart_thread’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:162:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:162:instart_thread’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:114:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:109:ineach’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:109:in start' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:23:instart’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/webrick/server.rb:99:in start' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/webrick_server.rb:62:indispatch’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/commands/servers/webrick.rb:66
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:in gem_original_require' C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:inrequire’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:496:in require' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:342:innew_constants_in’
C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/activesupport-2.0.2/lib/active_support/dependencies.rb:496:in require' C:/ruby/lib/ruby/gems/1.8/gems/rails-2.0.2/lib/commands/server.rb:39 C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:ingem_original_require’
C:/ruby/lib/ruby/site_ruby/1.8/rubygems/custom_require.rb:27:in `require’
script/server:3[/code]
Bardzo proszę was o pomoc bez tego nie moge zaczać swojej przygody z rails we wcześniejszych wersjach tego nie było a teraz dla czego tak sie dzieje

Access denied for user root@localhost . Może coś źle wpisałeś w database.yml ?

Cześć Seban stary kumpli:) W pliku database mam

MySQL. Versions 4.1 and 5.0 are recommended.

Install the MySQL driver:

gem install mysql

On Mac OS X:

sudo gem install mysql – --with-mysql-dir=/usr/local/mysql

On Mac OS X Leopard:

sudo env ARCHFLAGS="-arch i386" gem install mysql – --with-mysql-config=/usr/local/mysql/bin/mysql_config

This sets the ARCHFLAGS environment variable to your native architecture

On Windows:

gem install mysql

Choose the win32 build.

Install MySQL and put its /bin directory on your path.

And be sure to use new-style password hashing:

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/old-client.html

development:
adapter: mysql
encoding: utf8
database: rails # baza w mysql
username: root
password:
host: localhost

Warning: The database defined as ‘test’ will be erased and

re-generated from your development database when you run ‘rake’.

Do not set this db to the same as development or production.

test:
adapter: mysql
encoding: utf8
database: rails
username: root
password:
host: localhost

production:
adapter: mysql
encoding: utf8
database: rails
username: root
password:
host: localhost
hasła usunąłem :stuck_out_tongue:
Czy to możliwe ze to bug ?
Lub od czego to może być

wpiesz hasło roota jakie masz w windzie dla mysql i działaj, nazwa bazy taka jaką stworzyłeś dla danej aplikacji

Hasło mam wpisane tylko tutaj wymazałem :slight_smile: i nadal jest ten sam błąd :frowning: , a miało być tak pięknie

pewien jesteś, że masz hasło? bo AR łączy się bez hasła.

Tak mam hasło , macie może jakiś pomysł co może być nie tak ?. Bo już mnie …

przeinstalowałbym mysql, bo on cię coś nie wpuszcza

Troc he dziwne bo w java i php jak pisze i sie łącze to mnie wpuszcza tylko w ruby nie ?

musisz miec spacje po password

  1. nie możesz mieć tych samych nazw baz danych dla development, production, i test. nazwij je np. baza_development, baza_production, baza_test

  2. pamiętaj że plik database.yml nie akceptuje białych znaków innych niż spacje, czyli żadnych tabulatur itp.

  3. masz uruchomiony proces mysqld.exe odpowiadający za łączenie z bazą danych?

  4. pamiętaj żeby nazwa bazy danych, username i password w database.yml były takie same jak te w mysql.
    Czyli jeśli jesteś root w mysql to ustaw root jako użytkownika w database.yml itd.

To tyle co mi się nasuwa.