[Rails 3.1][ExtJS4] Sass w nowych Railsach

Czy udało się komuś z szanownego grona zintegrować biblioteki ExtJS4 z Rails 3.1 pod kątem wykorzystania plików sass z biblioteki Ext JS?