[Rails 3.2.6] Problem z uruchomieniem server

Witam
Mam problem z uruchomieniem servera, a mianowicie:

$ rails server /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/execjs-1.4.0/lib/execjs/runtimes.rb:51:in `autodetect': Could not find a JavaScript runtime. See https://github.com/sstephenson/execjs for a list of available runtimes. (ExecJS::RuntimeUnavailable) from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/execjs-1.4.0/lib/execjs.rb:5:in `<module:ExecJS>' from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/execjs-1.4.0/lib/execjs.rb:4:in `<top (required)>' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler/runtime.rb:68:in `require' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler/runtime.rb:68:in `block (2 levels) in require' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler/runtime.rb:66:in `each' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler/runtime.rb:66:in `block in require' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler/runtime.rb:55:in `each' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler/runtime.rb:55:in `require' from /home/mateusz/.rvm/gems/ruby-1.9.3-p194@global/gems/bundler-1.1.4/lib/bundler.rb:119:in `require' from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/config/application.rb:7:in `<top (required)>' from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.2.6/lib/rails/commands.rb:53:in `require' from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.2.6/lib/rails/commands.rb:53:in `block in <top (required)>' from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.2.6/lib/rails/commands.rb:50:in `tap' from /dane/Projekty/ruby/rails/app/tescik/.bundle/gems/ruby/1.9.1/gems/railties-3.2.6/lib/rails/commands.rb:50:in `<top (required)>' from script/rails:6:in `require' from script/rails:6:in `<main>'
Próbowałem rozwiązać ten problem przez aktualizaje rvm, ruby’ego reinstallacje gemów ale nic nie pomogło.
Proszę o pomoc.

Masz tam w pierwszej linijce błędu:

Could not find a JavaScript runtime. See https://github.com/sstephenson/execjs for a list of available runtimes.

Byłeś na tej stronie? Musisz zainstalować jakiś runtime javascriptu, np. V8, node albo rubyracera.

Dzięki zainstalowałem V8 a poźniej node.js i działa :wink:

w bundle dodaj :

gem ‘execjs’
gem ‘therubyracer’