Rails 7. Start Kit. Zainstaluj Rails w kilka minut

Witam! Chciałbym przedstawić mój projekt “Rails 7. Start Kit”

Jeśli masz jakąkolwiek wersję Ruby i Docker z tym projektem, możesz uruchomić Railsy w ciągu kilku minut. Wszelkie opinie są mile widziane! Dziękuję Ci!

Project: GitHub - the-teacher/rails7-startkit: Rails7 StartKit. Launch App in minutes!

EN:

Hello! I would like to introduce my project “Rails 7. Start Kit”.
If you have any version of Ruby and Docker with this project you can start Rails in minutes.
Any feedback is welcome! Thank you!